Dodatek za delo v tveganih razmerah

Zaposlenim obračunate in izplačate dodatek z delo v tveganih razmerah na vrsti obračuna C43.


 


Zaposlenim, katerim boste dodatek izplačali, na to vrsto obračuna vnesete število ur, za katere jim dodatek pripada. Na osnovi tega bo znesek izračunan v višini 65 % osnovne urne postavke, pomnoženo s številom vpisanih ur.


V primeru, da boste dodatek za delo v tveganih razmerah izplačevali tudi v višjih odstotkih od 65 %, morate v sistem dodati nove vrste obračuna. To naredite tako, da najprej preverite, katero šifro v sklopu C od 60 naprej imate prvo prosto, nato kliknete na ikono.


Vnesete šifro vrste obračuna, popravite naziv in se postavite na zavihek Izračun. V razdelku Odstotek ustrezno spremenite vrednost v polju Konstanta in nastavitve potrdite.Na ta način lahko dodate nove vrste obračuna z različnimi odstotki.


Vključitev dodatka za delo v tveganih razmerah v nadomestila


V primeru, da želite, da se znesek izplačanega dodatka vključi in poveča osnovo za nadomestila plač, morate za to ustrezno urediti mesečne seštevke.


Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki


Kolektivna pogodba za VIZ

S kljukico označite ta dodatek v mesečnem seštevku 240. Preverite, da v mesečnem seštevku 024 tega dodatka nimate označenega. V primeru, da ne želite tega dodatka vključiti v nadomestila, preverite, da ga nimate označenega ne v mesečnem seštevku 024, ne v 240.


Ostale kolektivne pogodbe

S kljukico označite ta dodatek v mesečnem seštevku 024. V primeru, da ne želite tega dodatka vključiti v nadomestila, preverite, da ga v tem mesečnem seštevku nimate označenega.


Glede tega ali ta dodatek vključite v nadomestila ali ne, se obrnite na pristojno ministrstvo. SAOP za ta pojasnila ni pristojen.


V tem prispevku