Pregled delovnih postaj in delovnih mest

Za pregledovanje predvidene in dejanske zasedenosti delovnih postaj in delovnih mest sta na voljo dva izpisa:

  • Zasedenost delovnih postaj in delovnih mest
  • Časovni trak zasedenosti delovnih postaj
  • Operacije v zamujanju
  • Izkoristek delovnih postaj
V tem prispevku