Sprememba poravnalnih računov na kreditih od 20.3.2023 dalje

Na spletni strani Združenja bank Slovenije (ZBS) je objavljeno, da bodo banke z 20.3.2023 zamenjale poravnalne račune, kateri se uporabljajo za plačevanje kreditov.

Do vključno 19.3.2023 lahko izvedete vsa nakazila kreditov še vedno na obstoječe poravnalne račune. Z 20.3.2023 pa to ne bo več mogoče in bodo s tem dnem vsa nakazila zavrnjena.

Spremembo poravnalnih računov kreditodajalcev izvede na naslednji način…

…Plače – Šifranti – Kreditodajalci in prejemniki nakazil – Kreditodajalci

 

V šifrantu Kreditodajalcev si razvrstite šifrant glede na Šifro banke, tako boste enostavno preverili katere številke TRR-jev imate vpisane po posameznih bankah.

Postavitev stolpcev imate poljubno postavljeno in si jih lahko sami postavite s premikanjem levo/desno.

Poleg Šifre banke, si zraven postavite tudi stolpec Številka računa, da boste preverili poravnalne račune ustreznih bank, katerim je potrebno zamenjati nov račun.

(podatki na sliki so testni)

Za lažjo kontrolo kateri poravnalni računi se spreminjajo, vam prilagamo povezavo na Združenje bank Slovenije, kjer so objavljeni obstoječi in novi poravnalni računi.

Banke in hranilnice z 20. marcem 2023 spreminjajo svoje račune | Združenje bank Slovenije - GIZ (zbs-giz.si)

Preverite kateri poravnalni račun morate spremeniti, greste na Popravi zapis, na Kreditodajalcu greste na Naziv račun in izberete , kot je prikazano na spodnji sliki ter vnesete nov poravnalni račun. 

(podatki na sliki so testni)

Ko vnesete nov račun zapis Potrdite.

Vneseni nov račun izberete na Kreditodajalca in spremembo Potrdite.

(podatki na sliki so testni)

Na enak način dopolnite vse poravnalne račune bank, kolikor jih imate vpisane v šifrantu kreditodajalcev. 

V primeru, da spreminjate poravnalne račune, ko ste podatke za obračun plače že prenesli v neposredni vnos, je pomembno, da izvedete ponovno korak Obračunaj vse.


POMEMBNO!!!

Dodajate nove poravnalne račune samo pri tistih kreditodajalcih katerim se spreminja račun in imate vpisane te račune. Poravnalni računi veljajo samo za obračun kreditov.

Sprememba poravnalnih računov na kreditih ne vpliva na vnesene bančne računa v šifrantu zaposlenih in na nakazila plače zaposlenemu.


V tem prispevku