Obračun začasnega/občasnega dela upokojencev

Začasno/občasno delo upokojencev

Obračun začasnega ali občasnega dela upokojencev izvedemo v Saop programu Drugi osebni prejemki (DOP). Pred prvim obračunom si je potrebno urediti nastavitve, ki so v nadaljevanju navodila podrobneje opisane.

Nastavitve programa Drugi osebni prejemki

Ker v vrstah pogodb ni določene posebne vrstice za obračun dela upokojencev vam predlagamo, da si le-to posebej odpremo.V programu Drugi osebni prejemki na osnovnem meniju izberemo nastavitve programa.Na zavihku Nastavitve pogodb izberemo Nazivi pogodb.

Na tem mestu si je potrebno dodat nov naziv pogodbe. To storimo s klikom na ikono za Vnesi nov zapis. (spodnja slika)Izpolnimo podatke na način, kot je to prikazano na spodnji sliki.Potrdimo in nastavitve programa zapremo.
Po tem, ko smo vpisali nov naziv, je potrebno, da program Drugi osebni prejemki zapremo in ponovno odpremo. To je potrebno zato, da se pripravijo ustrezne programske nastavitve zaradi dodajanja nove vrste pogodb.

Program DOP ponovno odpremo. Obračun dela upokojencev izvajamo na meniju Delo upokojencev.Ponovno Izberemo na osnovnem meniju Nastavitve programa….Na zavihku Nastavitve pogodb dodamo nov zapis (spodnja slika). Iz šifranta pogodb izberemo ta nov naziv pogodbe, ki smo ga predhodno dodali v šifrant - DELO UPOKOJENCEV.Šifra vrste prejemka – 1230, Obrazec REK-2, po potrebi določimo konte (na sliki so podatki testni), Posebni davek - ker dajatve še nismo vpisali v šifrant je potrebno, da najprej dajatev vnesemo v šifrant (postopek vnosa sledi v nadaljevanju navodila), nato pa se vrnemo v nastavitve in dajatev od začasnega dela izberemo.
Potrdimo.

Postopek vnosa dajatev

Na meni Dajatve iz bruto izplačil je potrebno vnesti akontacijo dohodnine.Dodamo nov zapis, izpolnimo podatke kot so prikazani na spodnji sliki.(Podatka o stranki prejemniku dajatve in konto sta informativna, namenjena zgolj prikazu vnosa podatkov).

Iz šifranta strank izberete ustrezno stranko z bančnim računom, ki ga uporabljate za plačilo dohodnine. Potrdite. Potrebno je, da vpišemo še ostale dajatve (prispevek za PIZ, prispevek za zdravstvo ter posebno dajatev 25 %) na meni Dajatve na bruto izplačila.Dodamo nov zapis za vsako vrsto dajatve posebej.Potrdite.
Ker smo dajatev od začasnega dela upokojencev (25 %) vnesli v šifrant predlagamo, da se vrnete v nastavitve programa in si jo izberete.

Šifranti…Vrste izplačil

V šifrant vrst izplačil si v šifrant dodamo novo vrsto izplačil, katero bomo uporabljali pri obračunu (spodnja slika) (Slika je informativna, namenjena prikazu vnosa, podatek bruto cena je informativen)

V nadaljevanju je pomembno, da imamo stranko – Upokojenca vnesenega v Pogodbah na enak način kot imamo stranke za ostale obračune (npr. Avtorske pogodbe, sejnine,…)Če izpolnimo podatke na zavihku Dela po pogodbi nam program vrsto izplačila s pripadajočim zneskom sam predlaga v obračunu, v nasprotnem primeru opravljene ure stranke vpišemo v obračunu.

Obračun začasnega ali občasnega dela upokojencevObračun izvedemo na isti način, kot običajno. Pomembno je, da izberemo ustrezno šifro vrste dohodka za Rek- 2 obrazec – 1516 Dohodek za začasno in občasno... (spodnja slika)Po običajnem postopku izvedemo obračun, izpišemo dokumente in izvedemo ustrezne prenose (Rek- 2 obrazec, Plačilni promet, temeljnica za DK).

V tem prispevku