Uvoz prejemnikov e-računov v BizBox

iCenter lahko avtomatsko spremeni nastavitve za izdajo e-računov tistim vašim strankam, ki imajo že odprt BizBox predal za prejemanje računov.

V šifrantu strank lahko preverite, kateri vaši kupci imajo omogočen prevzem e-računov preko sistema ZZI. Z obdelavo se v tabelo ePoštarja vpišejo stranke (slovenske), ki imajo izpolnjeno davčno številko in v vašem šifrantu niso še označene kot prejemnice e-računov v BizBoxV tabeli lahko označite stranke, ki jim želite avtomatsko spremeniti način izstavitve v BizBox predal.

Pogoj za omenjeno je aktivna storitev v ePoštarju »Prevzem prejemnikov e-računov«.

Obdelavo zaženemo na: Šifrant strank – Uvoz podatkov – Uvoz prejemnikov e-računov - ePoštar:Odpre se okno s seznamom strank, iz katerega so razvidni Šifra in Naziv stranke ter trenutni način izstavitve:Stranke, ki jim želite avtomatsko spremeniti način izstavitve označite s klikom v polje prvega stolpca ali pa z izborom Izberi vse (klik na desni gumb miške) ter kliknete na.

Po obdelavi imajo vse takšne stranke na zavihku Izstavitev računov prikazane nastavitve:Na vseh tistih strankah, za katere ne želite, da jih program preverja (primer: stranka ima predal na ZZI in je prejemnik e-računov v ZZI, želi pa prejemati tiskan račun) označite »Ročno nastavljanje izstavitve dokumentov«

 

V tem prispevku