Verzija 2022.03.004

Fakturiranje

  • Odpravljena nepravilnost pri formiranju xml sporočila za davčno potrjevanje računov za predplačilo, ko se v nekaterih primerih ni polnil podatek "Vrednost računa" (R_3.6).
V tem prispevku