Delovni koledar

Preglednica delovnih koledarjev prikazuje delovne koledarje podjetja, ki jih uporablja v različnih delih proizvodnega procesa. Vsak oddelek proizvodnje ima lahko svoj delovni koledar.

Vnos novega delovnega koledarja

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Delovni koledar.  

Podatki na koledarju so:

 • Šifra koledarja – poljubna oznaka.
 • Naziv koledarja – poljuben naziv delovnega koledarja.
 • Ura pričetka prve izmene – ura, ko se začne prva izmena (pomembno zaradi izračunavanj prijavljenih zastojev)
 • Leto – leto koledarja za katerega prikazujemo/urejujemo podatke.
 • Opomba – vnos poljubne opombe delovnega koledarja.

V koledarju so prikazani posamezni dnevi izbranega leta. Delovni dnevi so prikazani v črni, nedelovni pa v redeči barvi.

Dodajanje novih dni v koledar

Novih dni se ne dajo dodajati. Ob otvoritvi novega koledarja ali/in izbiri leta se avtomatsko napolnijo dnevi za izbrano leto (če je novo), drugače se prikažejo že vneseni dnevi leta. Program avtomatsko vse dneve, ki so dela prosti v Sloveniji (razen velikonočnega ponedeljka), ter sobote in   nedelje označi kot nedelovne. V delovnih dnevih pa program avtomatsko vnese, da je dan delovni z 1 (eno) izmeno, trajanjem izmene 8 (osem) ur ter 8 (osem) bruto urami.

Urejanje dni

Lastnostni dneva spreminjamo tako, da kliknemo na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem dnevu.

Okno prikaže kateri dan in datum urejamo. Teh podatkov se ne da spreminjati.

Lahko pa spremenimo naslednje podatke:

 • Delovni dan – izbere se ali je dan delovni ali ne.
 • Število izmen – če je delovni dan se vnese koliko izmen je v tem dnevu.
 • Trajanje izmene ure – vnese se koliko ur je v posamezni izmeni.
 • Bruto ure v dnevu – program podatek izračuna kot zmnožek števila izmen s trajanjem izmen v urah. Podatek je pomemben za planiranje in prikazovanje zasedenosti delovnih postaj.

Brisanje dni v koledarju

V koledarju brisanje dni ni mogoče.

Obdelave za več dni

Program omogoča masovno spreminjanje podatkov v delovnem koledarju. Primerno, na primer, za vnos kolektivnega dopusta. Ob aktiviranju gumba »Obdelava«  se odpre naslednje okno:

Obdelave je logično razdeljena na dva sklopa:

 • Datum od do (prvi izbor) omogoča definiranje delovnih/nedelovnih dni, števila izmen, trajanje izmene v urah in bruto ure v dnevu za izbrani datumski razpon. Nastavitve ne bodo veljale za praznike, nedelje in sobote.
 • Datum od do (drugi izbor) v kombinaciji z označitvijo »vse sobote« in/ali »vse nedelje« pa omogoča definiranje delovnih/nedelovnih dni, števila izmen, trajanje izmene v urah in bruto ure v dnevu za izbrani datumski razpon samo za sobote in/ali nedelje.

Primer uporabe:

 • Od 1.8. do 15.8. imamo kolektivni dopust:

 • Januarja bodo vse sobote delovne (polovična izmena)

Tiskanje

Podatke iz delovnega koledarja natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

 • Šifra koledarja od do – izberemo razpon šifer delovnih koledarjev, ki jih želimo natisniti.
 • Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katerega se izpišejo podatki.
 • Opis liste – vnesemo lahko naziv opis liste z izpisom koledarjev.

Po vnosu želenih podatkov se odpre preglednica z možnimi oblikami izpisa delovnih koledarjev:

V tem prispevku