Simulacija večnivojskih potreb po DN

Izpis je namenjen prikazu (simulaciji) skupnih potreb sestavin za delovni nalog (delovne naloge) v katerem se nahaja izdelek z več nivojsko sestavnico (izdelek v katerem nastopajo sestavine (podsestavi), ki imajo svoje materialne sestavnice) brez, da bi pri tem odprli tudi delovne naloge za podsestave nižjih nivojev. Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazani izbirni pogoji nastavitve izpisa:

 • Knjiga DN od do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere izvajamo simulacijo.
 • Leto DN od do – izberemo razpon let delovnih nalogov. Predlaga se tekoče leto, predlaganje nastavitve leta lahko urejamo preko funkcije »Nastavitve«.
 • Številka DN od do – izberemo številke delovnih nalogov.
 • Datum DN od do – izberemo datume delovnih nalogov.
 • Rok izdelave DN od do – izberemo roke izdelave delovnih nalogov.
 • Datum zaključka od do – izberemo datume zaključka delovnih nalogov.
 • Naročnik od do – izberemo razpon naročnikov delovnih nalogov.
 • Stroškovno mesto od do – izberemo razpon stroškovnih mest delovnih nalogov.
 • Stroškovni nosilec od do – izberemo razpon stroškovnih nosilcev delovnih nalogov.
 • Referent od do – izberemo razpon referentov delovnih nalogov.
 • Izdelek od do – izberemo razpon izdelkov delovnih nalogov.
 • Tip materiala – izberemo kateri tip artiklov želimo zajeti v rezultatu izpisa.
 • Šifra skladišča – izberemo skladišča v katerih se kontrolira razpoložljivost zalog.
 • Izločiti zalogo skladišč izločenih iz planiranja – z izborom te opcije se v zalogi ne upoštevajo količe artiklov, ki se nahajajo na skladiščih izločenih iz planiranja (nekurantna zaloga).
 • Izloči zaključene DN – v kolikor je ta opcija vklopljena, potem se v izračunu ne upoštevajo potrebe za zaključene delovne naloge.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

Preko gumba Nastavitve lahko nastavimo način predlaganja izbirnih podatkov izpisa:

 • Zakleni nastavitve – v kolikor je opcija izbrana, potem se nastavitve pogojev na formi izpisa zaklenejo, drugače samo predlagajo
 • Leto od – izbiramo lahko med naslednjimi načini predlaganja leta od: največje leto (iz izbranih knjig), koledarsko leto ali leto – X le; v zadnjem primeru moramo vnesti tudi število X.
 • Leto do – izbiramo lahko med naslednjimi načini predlaganja leta od: največje leto (iz izbranih knjig), koledarsko leto ali leto + X le; v zadnjem primeru moramo vnesti tudi število X.

Z gumbom Tiskaj izpišemo listo, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Izpis je razdeljen v dva sklopa. V prvem sklopu so prikazani podatki za vsak delovni nalog posebej (skupna potreba sestavine, zaloga ter razlika (manjko ali višek). V drugem sklopu je prikazana rekapitulacija v kateri so podatki prikazani po dobaviteljih in po tipu artikla. Prikaza pa je skupna potreba ter skupna razlika posamezne sestavine.

Z gumbom Preglednica prikažemo preglednico, ki je podobna rekapitulaciji na listi za izbrane nastavitvene podatke; prikazuje skupne podatke posamezne sestavine.

V tem prispevku