Možnost izbire začetka in končnice računa na obračunu

Na zaključku obračuna smo omogočili izbiro različne glave in končnice računa iz šifranta.
 


V primeru, da ne izberemo Začetek in končnica računa se nam podatki prepišejo iz nastavitev:V primeru, ko želimo uporabljati različne začetke in konce računov pa si jih lahko vpišemo v šifrant in jih izberemo iz šifranta v zaključku obračuna.


V tem primeru se nam izpišeta izbrana začetek in končnica računa iz šifranta:


V tem prispevku