Dohodninska lestvica in zneski olajšav za leto 2023

V Uradnem listu št. 158/19.12.2022 je bila objavljena nova dohodninska lestvica ter novi zneski olajšav (splošne in posebnih olajšav za družinske člane). Novi zneski so dopolnjeni v verzijo Saop iCentra 2022.17.005 oziroma novejšo in se začnejo uporabljati za davčno leto, ki se začne od vključno 1. januarja 2023. 

Preračun novih zneskov splošne olajšave

Po namestitvi zgoraj omenjene verzije izvedete preračun zneskov olajšav. Preračun zneskov splošne in posebne olajšave izvedete v šifrantu zaposlenih. Izberete Pripomočki ter Izračun olajšav.

Šifranti…Zaposleni…Podatki zaposlenih

 

Potrdite vprašanje. Odpre se okno, kjer izberete leto, za katerega želite izvesti izračun. Tu izberete leto 2023.

Potrdite. Izvede se izračun olajšav z novimi zneski. Preverite jih lahko na zavihku Splošno na Obračunskih podatkih. 

V primeru, ko imate pri zaposlenih označeno Uveljavljanje dodatne splošne olajšave, se bo mesečni znesek splošne olajšave izračunal pri vsaki plači, odvisno od njene višine.

Ker imamo v SAOP iCentru lestvico in olajšave definirano za vsako posamezno leto posebej, morate imeti obvezno nameščeno verzijo iCentra 2022.17.005 oziroma novejšo. V primeru starejše verzije, dohodnina za izplačila od 1.1.2023 dalje ne bo obračunana.

Postopek obračuna plače za december 2022

Če ste podatke za obračun plače za december 2022 že vnašali v obračun, preden ste namestili verzijo 2022.17.005 oz. novejšo, po namestitvi verzije na obračunu kliknite na gumb Potrdi, zapreti obračun za mesec december in potem obračun ponovno odprete. S tem bo na zavihku Lestvica za dohodnino vidna prava lestvica.

Če ste pred namestitvijo verzije z novo dohodninsko lestvico vnesli že vse obračunske podatke, je potrebno po tem v obračunu plač še enkrat zagnati obdelavo  OBRAČUNAJ VSE.

Posebna osebna olajšava za starost do 29 let

V Uradnem listu št. 158/19.12.2022 je bila objavljena tudi Posebna osebna olajšava za starost do 29 let.

Rezidentu, prejemniku dohodka iz delovnega razmerja, se do dopolnjenega 29. leta starosti, vključno z letom, v katerem dopolni 29 let starosti, prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz delovnega razmerja v znesku 1.300 eurov letno. Olajšava se prizna na letni ravni, sorazmerno glede na število mesecev delovnega razmerja v posameznem davčnem letu, pri čemer se upošteva vsak polni mesec zaposlitve, kar pomeni, da med letom te olajšave pri zaposlenih ne upoštevate.


V tem prispevku