Dodajanje novih pošt

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Pošta, kamor vpišemo podatke o pošti.

Država – izberemo državo, v katero spada pošta. Tako lahko poslujemo tudi s strankami iz tujine.

Šifra – vpišemo poštno številko pošte.

Naziv – vtipkamo ime pošte.

V tem prispevku