Zbirni prikaz

Po izbiri Zbirni prikaz se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis zbirnega prikaza sestavnic.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Artikel – vpišemo oziroma izberemo šifro artikla za prikaz.

Datum veljavnosti – če ni izponjeno se prikažejo vse pozicije. Če je izponjeno, se prikažejo samo pozicije veljavne na izbrani datum.

Upoštevaj izmet – izberemo ali želimo pri izračunu količin upoštevati izmet ali ne

Tip artikla – izberemo artikle, katerega tip artikla želimo pregledovati v zbirnem prikazu. Če ni izponjeno, se prikažejo vis tipi artikla.

Šifra sestavine – vpišemo oziroma izberemo, katere sestavne dele želimo prikazati

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo, katere skupine sestavnih delov želimo prikazati

Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo, katere klasifikacijske šifre sestavnih delov  želimo prikazati

Uredi po – vpišemo oziroma izberemo, kako ćželimo imetui razvščen prikaz sestavin (po šifri, po nazivu, po skupini, po klasifikaciji)

Ime izpisne liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo prikazovati nastavitve prikaza ali ne

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici.

V tem prispevku