Izvoz podatkov za ISPAP pri plači za junij 2022

Obračun plač – Izvoz podatkov plač v javnem sektorju 


 


Pri plači za mesec junij 2022 (izplačilo v juliju 2022) je potrebno posredovati tudi podatke o številu zaposlenih (Kadrovski načrt) po virih financiranja. V ta namen morate pri tej plači podatek Kadrovski načrt označiti s kljukico in datoteko po običajnem postopku uvoziti na AJPES.


Opozorilo!!!

V primeru, da ima kateri od vaših zaposlenih v šifrantu zaposlenih vpisan datum prekinitve v mesecu juniju 2022, v Kadrovski načrt na dan 1.7.2022 ne bo zajet.  Analiza virov financiranja ISPAP


Za kontrolo podatkov vam je v pomoč tudi Analiza virov financiranja ISPAP.V polje Na dan vpišete datum, na osnovi katerega pripravljate podatke za kadrovski načrt (npr. 1.1., 1.4., 1.7. ali 1.10.).


Analiza je pripravljena tako, da se v njej prikažejo vsi še vedno aktivni zaposleni na ta dan ter vsi novi zaposleni, ki imajo v Datumu začetka vpisan ta datum.


Če želite prikaz zaposlenih, ki so vključeni v   kadrovski načrt, v polju Kadrovski načrt izklopite kljukico pred poljem N (izklopite prikaz tistih, ki niso vključeni v kadrovski načrt). V tem prispevku