Uporaba tipke F8 v SAOP iCentru Trgovina in Proizvodnja

Funkcijsko tipko F8 na vaši tipkovnici lahko uporabite v različnih situacijah in z njo pridete do številnih dobrodošlih informacij. Tipka deluje na glavnim menijih posameznega modula ter v podmeniju Knjiženje. 

Na posameznih mestih, je tipka F8 označena s sledečo ikono  (Zaloga artikla). V kolikor se vam okno ne odpre na prvi klik F8, poskusite z sosednjo tipko F7 in zatem F8. Namreč tipka F7 (sledeča ikona  ) prikazuje podatke posameznega artikla, in obenem omogoča dostop do F8 in obratno.

Splošno o F8:V nadaljevanju opis po oštevilčenih oblačkih iz zgornje slike:

 1. Tako kot ostali nadrejeni filtri preglednice omogoča pregled v preglednico samo enega določenega tipa artikla iz osnovnega šifranta artiklov – omogočen izbor na padajoče meni ali s smerno puščico navzdol (). 
   
 2. Obvezen podatek za izbor, na osnovi tega podatka se prikazujejo podatki v preglednici za izbran tip skladišča – omogočen ročni vnos ali izbor s smerno tipko navzdol (). 
  - v primeru samostojne uporabe modula Trgovina na drobno, ta možnost ni omogočena. 
   
 3. Polje za vnos šifre želenega skladišča ali izbor iz šifranta ( F2 ). V kolikor polje ostane prazno, se v preglednici prikazujejo podatki za vsa skladišča navedenega tipa, v kolikor je skladišče navedeno, so prikazani samo podatki iz izbranega skladišča. 
  - v primeru samostojne uporabe modula Trgovina na drobno, se tukaj vnaša podatek o šifri poslovalnice ali izbira iz šifranta ( F2 ). 
   
 4. Polje omogoča vnos ali izbor ( F2 ) šifre Cenovnega področja, iz katerega se spodaj prikazujejo cene veljavne na sistemski datum računalnika. V kolikor polje nima izpolnjene šifre, se prikazujejo spodaj zadnje nabavne cene. 
   
 5. S  pomočjo kljukic lahko poljubno prikazujete določene podatke, glede na vašo trenutno potrebo. 
  Prikaz zaloge 0, izkazuje v preglednici vrstice obarvane v rdečo barvo s količino zaloge 0. V kolikor kljukica ni izbrana (Preslednica), se artikli z zalogo 0 ne prikazujejo ! 
  Artikli brez cene, v kolikor je kljukica navedena (Preslednica), se prikažejo artikli, ki nimajo zadnje nabavne cene ali nimajo cene v izbranem ceniku – polje v stolpcu Cena ostaja prazno. V kolikor kljukica ni izbrana, se artikli, ki cene ne vsebujejo ne prikažejo. 
  Aktivni, prikazujejo se samo artikli, ki so v šifrantu označeni kot aktivni, v kolikor kljukica ni izbrana (Preslednica) se izkazujejo samo neaktivni artikli. 
  Neaktivni, prikazujejo se samo artikli, ki so v šifrantu označeni kot neaktivni, v kolikor kljukica ni izbrana (Preslednica) se izkazujejo samo aktivni artikli. 
   
 6. Tiskanje (Ctrl+P) – omogoča tiskanje cenika s cenami vidnimi v preglednici. Izpis je zasnovan z orodjem QRD, ki omogoča lastno oblikovanje po poljubno želeni obliki. 
   
 7. Kljukica Razvrščanje v kolikor je izbrana (Preslednica) omogoča razvrstitev v izbranem stolpcu posameznih podatkov naraščajoče ali padajoče. V kolikor kljukica ni izbrana, se preglednica precej hitreje odpira s tem, da razvrstitev ni urejena. 
   
 8. Iskanje po izbranem stolpcu (svetlo modro obarvan). Pri iskanju predlagam pogosto uporabo znaka %. Omenjen znak (%) zamenja bilo kateri znak ! 
   
 9. Na preglednici poljubno kje lahko na miški izberete desni klik in na razpolago vam bojo naslednje možnosti: 
  Privzeto, sistem vam zaporedje, razpoložljivost in širine stolpcev povrne v privzete vrednosti, kot je bilo privzeto z instalacijo. 
  Izbira stolpcev, vse preglednice omogočajo, da si lahko uredite prikaz le teh stolpcev, ki so za vas pomembni. Ostale lahko skrijete in jih kadarkoli povrnete na razpolago. Zadnjo nastavitev, si sistem zapomni na osnovi Operaterja (11.) ter na osnovi mesta zagona (13.). 
  Čarovnik za izvoz podatkov,  vse preglednice omogočajo vidne podatke, da se prenesejo v drugo elektronsko obliko – za več si lahko pogledate literaturo naprednih uporabnikov ali pomoči. 
   
 10. Kot vsaka preglednica tudi ta izkazuje število zadetkov od vseh razpoložljivih – na osnovi nastavljenih filtrov nad preglednico. 
   
 11. Operater, ki se je prijavil v SAOP iCenter in na to se vežejo vse postavitve in nastavitve posamezne preglednice. Ravno tako je na Operaterja vezan varnostni sistem – za več si lahko pogledate literaturo naprednih uporabnikov ali pomoči. 
   
 12. Vse stolpce med seboj lahko premikate s pomočjo miške (tako da na nazivu stolpca izberete desni miškin klik in le tega zadržite in levo/desno ustrezno pomikate stolpec do želene postavitve. Podobno velja za spreminjanje širine stolpca z levim klikom med enim in drugim stolpcem. 
   
 13. Izkazuje mesto zagona F8. Na to mesto so tudi vezane nastavitve postavitve stolpcev. 
   
 14. Funkcijska tipka F7 je vedno aktivna za artikel, ki je na preglednici označen in tako lahko hitro dostopate do osnovnih podatkov posameznega artikla.

Glede na mesto zagona, se v spodnjem desnem predelu okna pojavijo lahko gumbi »Zapri« ali »Opusti« ter »Izberi«, ki delujejo popolnoma enako kot v ostalih primerih uporabe.

Tipka Esc je ravno tako vedno aktivna in reagira kot »Opusti« ali »Zapri« oz. klik na gumbek  ali Alt+F4.

Okno, preglednica F8 se različno obnaša glede na trenutne nastavitve, uporabe modulov ter mesto zagona tipke F8. V nadaljevanju opisane posamezne situacije:

Veleprodaja (uporaba modula Materialno skladiščnega poslovanja)

Najosnovnejša oblika F8, ki se odpira v primeru zagona:  

 • Fakturiranju, ko je povezava na Materialno skladiščno poslovanje  
 • Dobaviteljih in kupcih s povezavo na Materialno skladiščno poslovanje 
 • Trgovini na drobno s povezavo na Materialno skladiščno poslovanje 
 • v samem Materialno skladiščnem poslovanju

Maloprodaja ( brez uporabe Materialno skladiščnega Poslovanja)

Nekoliko manj podatkov s samostojno uporabo modula Trgovina na drobno. Na spodnji sliki so od splošnega F8 označene posebnosti:

 1. Poslovalnica, vnesemo ali izberemo iz šifranta (F2). Podatek je obvezen, saj se na osnovi le tega izkazujejo spodnji podatki.
 2. Zaloga, prikazan podatek se izkazuje iz prometa posameznega artikla v modulu Trgovina na drobno.

V povezavi na modul Carinsko skladišče

V primeru, ko je modul Dobavitelji in kupci povezan z modulom Carinsko skladišče, se pojavijo še sledeči podatki – označeni na sliki:Pojavi se nov dodaten stolpec, ki izkazuje zalogo carinskega skladišča poleg redne zaloge iz splošnega pregleda F8.

V Grafični dejavnosti

V modulu Grafična dejavnost F8 deluje v osnovni obliki izključno na zavihku sestava.*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.10.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic in http://podpora.saop.si/ . 

V tem prispevku