Artikli brez prometa

Artikli brez prometa v izbranem obdobju

V modulu MSP > Izpisi > Zaloga > Artikli brez prometa, lahko najdemo pripomoček, s katerim lahko za različna obdobja in različne kategorije spremljamo kateri artikli niso imeli prometa. 

 

Promet vezan na promet/izdajo

Ločeno lahko spremljamo promet glede na prejem/izdajo ali pa oboje skupaj. 

 Rezultate lahko omejimo tudi samo na določeno vrsto prometa

Omejimo se lahko npr. tudi samo na artikle, kjer se vodi zaloga. 

Rezultate pridobimo na gumbu »Preglednica«.

Pridobljene rezultate lahko tudi izvozimo v datoteko z desnim klikom na tabelo, kjer se nam pojavi možnost »Čarovnik za izvoz podatkov…«.

 

Promet brez prometa v določenem obdobju

Promet lahko pregledujemo glede na različna obdobja po dnevih ali mesecih (tip obdobja) od nastavljenega datuma (»Na dan«).

Omejimo se lahko samo na artikle, kjer se vodi zaloga. 

Rezultate pridobimo na gumbu »Preglednica«.

Rezultati: Med različnimi obdobji lahko preklapljamo   na zavihkih »1.obdobje« itd.

Dobljene rezultate lahko izvozimo tudi v datoteko z desnim klikom na tabelo, kjer izberemo »Čarovnik za izvoz podatkov…«.

V tem prispevku