Izpis bilanc za AJPES

Izpis pripravimo tako, da gremo v  Izpise -  Izkazi in kliknemo na ikono .Ob kliku se nam odpre okno Izvoz podatkov v XML. Tam moramo v polji Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida vpisati ustrezna izkaza.V nadaljevanju kliknemo na ikono . Tam se nam odpreta izpisa izkazov.

V tem prispevku