Kuhinja, recepture in jedilniki (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Knjiženje porabe: Pri iskanje šifre sestavine je na koncu iskanja (iskanje po vrstnem redu, Šifra artikla, naziv artikla 1 in 2, šifra gruče artikla, ME, Šifra za primerjavo -) dodano tudi iskanje sestavine po šifri za primerjavo. Ker je polje zaradi tehničnih omejitev omejeno na 20 znakov se lahko po celotni šifri za primerjavo išče preko iskalne maske (lupe) in namenskega polja "Šifra za primerjavo", ki je tudi dodano na preglednico.
2024.04.001
 • Varnostni sistem: Urejen napačen prikaz ključev varnostnega sistema iz vnosa/urejanja Jedilnikov.
2024.03.001
 • Tiskanje - Predvidena poraba, iz šifranta izbira Enote je odstranjen gumb do Nastavitev knjiženja Enote, dostopen ostaja preko menuja Šifranti-Enote in Šifranti-Obroki.
2024.01.001
 • Nastavitve programa - v primeru da ni povezave z NDK - Naročila dobaviteljem in kupcev, je na Jedilniku onemogočen gumb Naročanje dobaviteljem na Obdelavah.
2023.11.001
 • Analiza porabe - na preglednico (izbor stolpcev) so pripeljani planirani in dejanski količinski podatki sestavin ter razlike med njimi.
2023.09.001
 • Analiza porabe - odpravljena napaka pretvorbe tipa podatka pri vrtanju po preglednici
 • Analiza prodaje - urejen prikaz enote in obroka v preglednici v primeru knjiženja brez normativov sestavin, ki nimajo povezave z jedjo
 • Knjiženje porabe - konto porabe se v primeru kljukice v nastavitvah ("Konto porabe iz artikla" je DA) jemlje iz artikla, če je za tip skladišča vpisano, sicer se jemlje iz nastavitev kuhinje, enako kot če kljukice ni

2023.08.001
 • Odpravljena napaka pri Naročanju obrokov iz Obračuna storitev (OST).
2023.06.001
 • Ob izbiri knjiženja enote/obroka, dodamo kontrolo  nastavljenega knjižnega obdobja v MSP-ju in dneva, ki ga želimo knjižiti iz KUH. Dan knjiženja v KUH mora biti znotraj vpisanih datumov knjižnega obdobja MSP-ja.

2023.03.001
 • Onemogočano je brisanje šifre enote in obrokov za že knjižene oz. delne knjižene zapise.
 • Pri izpisu Osnovni poračun enot, je odpravljena napaka pri pripravo izpisa v kolikor na nastavitveni maski ni izbranega nobenega obroka.

2023.02.001
 • Na masko za popravljanje knjženja izdaje v MSP so pripeljane dodatne analitike v glavo in vse analitike v vrstice izdaj.
2022.18.001
 • Zaradi uvedb analitik na vrsticah v MSP-ju se je pri knjiženju porabe iz kuhinje v MSP, uredilo razbijanje na različne dokumente glede na spremembo Vrste prometa, enote, datuma in šifre konta. Spremembe stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca in referenta se zavedejo na vrstice022.15.001 dokumeta v MSP-ju.

2022.15.001
 • Pri Knjiženju porabe in Knjiženju porabe brez normativov je pred knjiženjem v MSP dodana kontrola obveznosti vpisane Vrste prometa na enoti/obroku in vpis obveznih podatkov v nastavitvah knjiženja na enoti/obroku. Če kateri od obveznih podatkov iz Vrste prometa ni vpisan v nastavitvah o tem program uporabnika obvesti in knjiženje se prekine.
2022.13.002
 • Manjkajoče potrebe kuhinje se lahko zapišejo v naročila dobaviteljem ali interna naročila.
 • Jedilniki - obdelave, naročanje dobaviteljem; pri predlaganju količine "Naročiti" se sedaj upošteva sistem "celoštevilčno: minimalno naročilo + korak"  (definirano na šifrantu artikli-stranke za stranko dobavitelja). Tudi v primeru ročnega popravljanja količine, se ta zaokroži po omenjenem sistemu.
2022.12.001
 • Odpravljena napaka, do katere je prišlo pri popravku knjiženja porabe »Popravi knjiženje« v primeru, ko uporabnik ni zapustil programa po prvotnem knjiženju porabe.
 • uskladili smo poimenovanja stolpcev, ki prikazujejo skupino artiklov.
2022.09.001
 • v šifrant obrokov smo dodali omogočili poljubno razvrščanje obrokov, ki se upošteva pri vnosu knjiženja porabe.
 • pri knjiženju porabe si zapomni vrstni red in širino stolpcev
2022.05.001
 • Na jedilnikih je omogočeno naknadno knjiženje nepoknjiženega obroka.
 • Na jedilnike dodan status knjiženja obroka.

2021.03.001


V tem prispevku