2023.01.003

Obračun plač

 • Obrazci REK-O
  • Urejena priprava obrazca v primeru invalidskega podjetja in in izplačila drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
  • Urejena priprava obrazca v primeru invalidskega podjetja in zaposlenega, ki je invalid po ZZRZI.
  • Urejena priprava obrazca v primeru obračuna čakanja na delo in nadomestila za skrajšan delovni čas na podlagi ZPGOPEK.

NDK Dobavitelji in kupci

 • Odpravljena težava na funkciji izbire artiklov (F5) v primeru, ko ima operater omejitev: "CENIKI - Nabavne cene in omejen prikaz".

Obračun storitev

 • Pripomočki - Priprava VIROPD.DAT
  • Ob prenosu podatkov v modul Dohodnina je popravljen vpis priimka otroka v Priimek in imena otroka v Ime.
  • Urejen je prikaz podatkov v preglednici za primere, ko je več kot 50 zapisov. Na preglednico je dodana še kolona EMŠO otroka.
V tem prispevku