D010 - delovna uspešnost - dodatno obvestilo

V času obračunov in izplačil delovne uspešnosti (D010) v javnem sektorju so se pojasnila glede obračuna in izplačila večkrat spreminjala. V navodilih in spletnem seminarju na to temo smo vam sporočali, da mora biti plača, ki je še upoštevana v ocenjevalnem obdobju, zaključena. To sedaj ni več nujno, kar pomeni, da lahko tudi odklenjen obračun plače upoštevate v ocenjevalnem obdobju uspešnosti.

Kaj to pomeni?
Zaradi pravilnega knjiženja in upoštevanja stroškov v pravilnem obdobju je najbolje, da delovno uspešnost, ki se nanaša na obdobje za december (ali je to od 10. do 12. meseca ali od 7. do 12. meseca ali celo samo za en mesec, če tako izvajate ocenjevanja) izplačate pri plači za mesece december 2020 (izplačilo v januarju).

Seveda morate biti pri tem pozorni na to, da imate, preden zaključite ocenjevanje v pripomočku, ki smo ga pripravili, plačo za december že v celoti pravilno obračunano, saj se podatek o bruto postavki za redno delo (A010) uporablja za preračun delovne uspešnosti v pripomočku.

Razlika s prvim navodilom je samo ta, da ni potrebno zaključevati obračuna plače, ki je še upoštevana v ocenjevalnem obdobju, ampak lahko tudi z odklenjenim obračunom pravilno pripravite podatke za delovno uspešnost. Ko ocene v pripomočku vnesete in ocenjevalno obdobje zaključite, podatke o zneskih delovne uspešnosti prenesete v Posredni vnos obračuna plače za mesec december 2020.

Tako bodo tudi podatki za knjiženje v pravilnem bilančnem obdobju.

Ostali postopek priprave in ocenjevanja, ki ste ga prejeli v navodilih in na spletnem seminarju, ni spremenjen.

V primeru, da boste uspešnost za leto 2020 izplačevali pri plači za januar 2021, knjiženje ne bo pravilno in bo potrebno ročno urejati celotno temeljnico.

V tem prispevku