Olajšava za starejše od 70 let

Z verzijo SAOP iCentra 2022.09.001 oziroma novejšo, smo v šifrant zaposlenih dodali možnost vnosa Osebne olajšave, ki z dopolnitvijo 112. člena ZDoh-2 (osmi odstavek) pripada rezidentu po dopolnjenem 70. letu starosti. Taki osebi se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1.500 eurov letno, kar na mesečni ravni znaša 125,00 EUR. 


Mesečni znesek olajšave morate na zaposlenega ročno vnesti na Obračunske podatke…Splošno v polje 1/12 zneska osebne olajšave (za st. nad 70 let).


 


Z verzijo 2022.09.001 je na podlagi vnosa olajšave ustrezno urejena tudi priprava REK-1 obrazca ter vgrajene kontrole glede pripadnosti olajšave v Šifrantu zaposlenih in na obdelavah Obračunaj oz. Obračunaj vse.


V tem prispevku