Povezava z MS Wordom

V Strankah smo pripravili izvozno datoteko tako, da smo kot Uporabo izvoza izbrali WORD ali TXT, kot ločilo med polji pa lahko uporabimo katerokoli ločilo. Dobljene podatke v MS Wordu običajno pretvorimo v tabelo: Tabela – Pretvori – Besedilo v tabelo.

Pomembno je, da pri »Loči besedilo pri« uporabimo isto ločilo, kot smo ga pri izvozu podatkov v Strankah.

V tem prispevku