Brisanje podatkov o ceni artikla

Podatke o ceni artikla brišemo tako, da najprej v preglednici Cenik artikla označimo izbrano pozicijo, nato pa kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Odpre se okno za potrditev brisanja.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

V tem prispevku