Spremljanje plačil računov

Spremljanje plačil računov nam omogoča spremljanje plačil v šolah, dijaških domovih ter vrtcih, kjer ločeno spremljamo plačila otrok v modulu Spremljanje plačil računov. V dvostavnem knjigovodstvu pa ta plačila poknjižimo v enem znesku. Poleg tega Spremljanje plačil računov lahko uporabljamo v podjetjih, kjer imamo zunanji računovodski servis ter želimo ažurno spremljati plačila izdanih računov, ki se izstavljajo v modulu Fakturiranje.