Časovne razmejitve – izdani računi

V modulu Fakturiranje je v nastavitvah knjiženja polje Konto pasivnih časovnih razmejitev prihodka:V kolikor se datum opravljanja dobave blaga (DOB) razteza preko več mesecev vnaprej, se knjižbe delijo po obdobjih glede na število koledarskih dni znotraj knjigovodskega obdobja. Zaradi zaokroževanja pri deljenju zneska na več knjižb lahko pride do odstopanj. Za te primere se razlika kompenzira z zadnjo knjižbo.


Kadar polje »Konto pasivnih časovnih razmejitev prihodka« ni izpolnjen, se prihodek knjiži le v enem znesku, se ne razmejuje.


V nadaljevanju so prikazani štirje primeri:

 • Konto pasivnih časovnih razmejitev prihodka ni vpisan, datum opravljanja dobave blaga (DOB) se razteza preko več obračunskih obdobij in se začne v tekočem obdobju ter konča v prihodnjem obdobju:  Ni knjižb na konto pasivnih časovnih razmejitev prihodka.

 • Konto pasivnih časovnih razmejitev prihodka je vpisan, datum opravljanja dobave blaga (DOB) se razteza preko več obračunskih obdobij in se začne v preteklem obdobju ter konča v preteklem obdobju:  Ni knjižb na konto pasivnih časovnih razmejitev prihodka.

 • Konto pasivnih časovnih razmejitev prihodka je vpisan, datum opravljanja dobave blaga (DOB) se razteza preko več obračunskih obdobij in se začne v tekočem obdobju ter konča v prihodnjem obdobju:  Na konto pasivnih časovnih razmejitev prihodka dobimo štiri knjižbe. Na datum računa dobimo prvo knjižbo v dobro v znesku računa. Druga in tretja knjižba sta v breme na zadnji dan obdobja, četrta pa v breme na zadnji dan DOB. Znesek prve knjižbe je razdeljen na ostale tri glede na število koledarskih dni v posameznih obdobjih.

 • Konto pasivnih časovnih razmejitev prihodka je vpisan, datum opravljanja dobave blaga (DOB) se razteza preko več obračunskih obdobij in se začne v prihodnjem obdobju ter konča v prihodnjem obdobju:  Na konto pasivnih časovnih razmejitev prihodka dobimo tri knjižbe. Na datum računa dobimo prvo knjižbo v dobro v znesku računa. Druga knjižba v breme je na zadnji dan obdobja in tretja v breme na zadnji dan DOB. Znesek prve knjižbe je razdeljen na drugi dve glede na število koledarskih dni v posameznih obdobjih.
V tem prispevku