Lastnosti

Na zavihku Lastnosti (Alt L) vnašamo podatke o lastnostih artikla.

Masa na enoto v kg - vpišemo podatke o masi artikla v kilogramih. Možnost izračuna.

Prostornina na enoto v m3 - vpišemo podatke o prostornini artikla v m3. Možnost izračuna.

Količina pakiranja – vpišemo podatek o količini pakiranja. Možnost izračuna.

Masa v g/m2 – vpišemo podatek o masi papirja. Možnost izračuna.

Bruto teža (v kg) – podatek o bruto teži v kg. Možnost izračuna.

Merska enota cenika – vpišemo mersko enoto cenika.

Količina v ME cenika – vpišemo količino v merski enoti cenika.

DIMENZIJE

Dolžina (X) – vpišemo podatek o dolžini. Možnost izračuna.

Širina (Y) – vpišemo podatek o širini. Možnost izračuna.

Višina (Z) – vpišemo podatek o višini. Možnost izračuna.

Merska enota - vpišemo oznako merske enote oziroma jo s klikom na gumbizberemo (cm – centimetri, dm – decimetri, km – kilometri, m – metri, mm - milimetri).

Poleg teh dimenzij je gumb »Preračun prostornine«. Ob njegovem aktiviranju se preračuna podatek Prostornina na enoto v m3. Seveda le v primeru, da so vse tri dimenzije vnesene.

Artikel je embalaža – označimo ali artikel predstavlja embalažo ali ne. Uporablja se pri poročilih o odpadni embalaži.

Zaporedna številka – ta podatek se uporablja pri poročanju dajatev za odpadno embalažo.

Okoljska dajatev – vpiše se, kolikšna je dajatev za 1 kg artikla za poročanje o dajatvah za okoljsko embalažo.

Država porekla – vpišemo oz. izberemo iz šifranta držav državo porekla.

PLANSKO TEHNOLOŠKI PODATKI

Tehnološki postopek - vpišemo šifro tehnološkega postopka oziroma jo poiščemo v šifrantu tehnoloških postopkov. Na tem mestu lahko tehnološke postopke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Pretočni čas (dni)/za – vpišemo izdelavni pretočni čas v dnevih in količino, za katero velja ta pretočni čas. Podatek se uporablja pri razpisu proizvodnje.

Dnevna količina izdelave – vpišemo, kolikšna je kapaciteta izdelave artikla na dan. Podatek se uporablja za potrebe VRPja.

Pretočni čas nabave – vnos števila dni nabave. Podatek se bo rabil pri planiranju nabav.

Perioda združevanja (dni) – izbira med: v okviru naloga, mesečno, tedensko in perioda, kjer se izbere število dni periode. Podatek se bo uporabljal v VRPju.

Optimalna količina – vnos številčnega podatka na 3 decimalke. Možnost izračuna.

Planirano po minimalnih količinah – za potrebe planiranja proizvodnje določimo na artiklu ali se planira po minimalnih količinah.

Fantom – če je potrjeno þ določimo, da se artikel uporablja kot t.i. »fantomski podsklop« v modulu VRP.

Projektni artikel – opcijo uporabljamo za ločitev proizvodnih artiklov (artikli tipa I, P in K) med artikli, ki jih obdelujemo skozi program VRP (brez vklopljene opcije) in artikli, ki jih obdelujemo skozi program DN (z vklopljno opcijo).

Razstavnica – opcijo uporabljamo pri tistih artiklih, ki jih bomo v proizvodnem procesu razstavljali na več (pol)izdelkov preko funkcije "Razstavljanje" na programu materialnega skladiščnega poslovanja - predprejemi. Opcija je aktivna le, če imamo v nastavitvah okolja iCentra vpisan ključ "RAZSTAVNICE" z vrednostjo "DA".

SM – vnos ali izbor šifre stroškovnega mesta.

PODATKI O EMBALAŽI

Šifra embalaže – izbremo, kateri artikel je embalaža artikla, ki ga urejamo. Ta se potem predlaga pri vnosih računov, predračunov,…

Merska enota – merska enota izbrane embalaže.

 

Z izborom(Alt H) se nam odpre preglednica Hranilne vrednosti za 100 g artikla, s katero lahko urejamo podatke o hranilnih vrednostih artikla.

Z izborom(Alt M) se nam odpre preglednica z lastnostmi artikla po meri, ki omogoča pregled in upravljanje z lastnostmi artikla, ki si jih lahko definira uporabnik sam.

Z izborom(Alt E) se nam odpre preglednica s sestavo odpadne embalaže za artikel.

V tem prispevku