Stiki zaposlenega: e-naslov za službene zadeve

Z verzijo SAOP iCentra 2023.05.001 oziroma novejšo, samo dopolnili vnos stikov zaposlenega. Dodali smo možnost vnosa dodatnega e-naslova za zaposlenega in sicer e-naslov za službene zadeve. 

Pošiljanje obvestil na dodaten e-naslov je urejeno tako v primeru prijav odsotnosti v MojINFO, kot v Uri za registracijo časa.

 

Na že vnesen Privzeti stik zaposlenega, lahko dodamo dodaten e-naslov (e-naslov za službene zadeve). Podatke o e-naslovu za službene zadeve vpišemo vodjem, če želijo sporočila za službene zadeve (prošnja za koriščenje dopusta, izrednega dopusta, koriščenja nadur njihovih podrejenih zaposlenih) dobivati na drug e-naslov in ne na e-naslov, na katerega prejemajo npr. svoje obračunske liste, obvestila za letni dopust, potrditve svojega dopusta.

V tem primeru s kljukico označijo polje  ter v polje e-naslov za službene zadeve vpišemo naslov, na katerega želi zaposleni/vodja prejemati ta obvestila. Podatek je smiselno vpisati samo vodjem, ki taka sporočila dobivajo.

Primer:

V zgornjem primeru bi zaposleni/vodja na označen e-naslov prejemal npr. svoj obračunski list, obvestilo za letni dopust, dohodninsko obvestilo, svoje potrditve dopusta in drugih odsotnosti, ki mu jih potrdi njegov nadrejeni.

Na e-naslov za službene zadeve (označen zgoraj) pa bi prejemal prošnje za koriščenje dopusta, nadur, izrednega dopusta svojih podrejenih zaposlenih (glede na postavljeno organizacijsko strukturo).

V primeru, da želi zaposleni/vodja dobivati vsa obvestila na isti e-naslov, izpolnjevanje teh dodatnih polj ni potrebno.


V tem prispevku