Priprava storno knjižb

V video navodilu je prikazan postopek priprava storno knjižb v programu Saop.V tem prispevku