Sprememba pri povračilih stroškov prevoza na delo in z dela za gospodarstvo

V Uradnem listu št. 87 iz dne 24.6.2022, sta bila objavljena nova zneska za neobdavčen prevoz in kilometrino. Z uredbo je tako določen nov znesek za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 0,21€. 

V kolikor zaposlenim, pri izračunu zneska za povračilo stroškov prevoza na delo, upoštevate maksimalno vrednost cene za kilometer, ki je določena z uredbo, je potrebno pri julijski plači urediti osnovo obračuna, kjer je ta vrednost določena. Na zavihku Osnove se postavimo na osnovo pri kateri imamo zabeleženo ceno za kilometer in s klikom na  , uredimo vrednost osnove.

(osnova 024 je informativna, namenjena zgolj prikazu spremembe vrednosti cene za km)

V kolikor se za spremembo cene za kilometer niste odločili oziroma vaše kolektivne pogodbe določajo drugače, tega podatka ni potrebno urejati oz. spreminjati. 

V tem prispevku