Prikaz prenosa računov iz OST v SPR

V obračunu storitev pod Obračuni je dodan nov stolpec, za prikaz knjiženega obračuna v modul SPR.

Novo funkcionalnost si uredimo preko desnega gumba na miški – Izbira stolpcev.

Iz levega seznama, torej iz Polj ki so na voljo, poiščemo funkcionalnost Knjiženo SPR in jo prenesemo v desno okno, kjer so prikazana Izbrana polja.

Polje lahko tudi označimo ter ga prenesemo s puščico za premik v desno in Potrdimo.

V primeru, da je status stolpca Knjiženo v SPR »Delno knjiženo« pomeni, da se vsaj en račun ni prenesel v SPR zaradi podvajanja številk računov v istem obračunskem letu ali pa, da se je račun v SPRju po prenosu izbrisalo.

Status, Knjiženo SPR se osveži ob naslednjem vstopu v tabelo obračunov ali pa takoj, po uporabi ukaza Osveži status Knjiženo SPR, ki ga najdemo prav tako s pomočjo desnega klika na miški.

V tem prispevku