Dodajanje zaščite

S klikom na desni miškin gumb na desnem ali levem delu zavihka "Skupine - operaterji" se nam odpre spustni meni v katerem izberemo možnost Podrobnosti. Odpre se nam okno v katerega vnašamo dovoljenja za dostop do posameznega uporabnika oz. modula. Okno je enako tako za operaterje kot za skupine.

Okno za urejanje dostopov je sestavljeno iz mreže polj () s kombinacijami uporabnikov in modulov, na katerih so prikazane trenutno veljavna dovoljenja() in prepovedi(). Če je polje neizpolnjeno, pomeni, da za kombinacijo uporabnik – modul velja privzeta vrednost dostopa. Vodoravno so našteti moduli, ki so pri stranki licencirani, navpično pa stranke, za katere ima licence. Stolpec z zvezdico (*) pomeni vsi moduli, vrstica z zvezdico (*) pa vsi uporabniki.

V gornjem primeru je tako operaterju najprej generalno preprečen dostop do vsega, kar ni dovoljeno. Dovoljen ima dostop do naslednjih modulov – uporabnikov:

  • Modul GDA za vse uporabnike
  • Vse module za uporabnike 001, 004 in 006
  • Modul DK za uporabnika 009

 

S klikom na desni miškin gumb na okencu v matriki, se nam odpre spustni, na katerem nastavljam prepovedi oziroma dovoljenja.

Na spustnem meniju lahko izberemo naslednje akcije:

  • NULL <Ctrl><N> – privzeti dostop do kombinacije uporabnik – modul
  • Prepoved <Ctrl><P> – onemogočen dostop do kombinacije uporabnik – modul
  • Dovoljenje <Ctrl><D> – dovoljen dostop do kombinacije uporabnik – modul
V tem prispevku