mojINFO

mojINFO je spletni program, ki zaposlenemu omogoča evidentiranje delovnih ur, najavo odsotnosti in pregled nad svojimi dokumenti v personalni mapi.

Articles

Predstavitev programa mojINFO
Spletni program mojINFO zaposlenemu omogoča, da na daljavo beleži delovne ure, najavlja dopute in druge odsotnosti ter ima vpogled v svoje kadrovske dokumente.  Delovanje programa si lahko ogledate v brezplačnih posnetkih: Kako beležiti del...
mojINFO (zgodovina različic)
Novost Verzija Na dodaj dogodke je dodana kontrola za obvezen vpis opombe, če je le ta izbrana na vrsti dogodka.  Podatek tekoči saldo je dodan v Zbirnik ur zaposlenih.  Dodan modul Moji potni nalogi z dvema podmenijema: Ak...