Nove zahteve poročanja vrtcev občinam

Vezano na spremembo Zakona o vrtcih UL 55/2017, 28.b člen in dopisom Ministrstva za finance županom in finančnim službam občin št. 4102-80/2017, so se pojavile nove zahteve poročanja vrtcev občinam, katere doplačujejo ceno programa otrokom s stalnim bivališčem znotraj le teh:  

  • Zakon navaja, da naj vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. To zahtevo glede upoštevanja dodatnih ugodnosti je SAOP OST Obračun storitev že sedaj upošteval.  
  • Občine naj bi od 01.01.2018 vodile ločeno podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. V ta namen smo naredili dopolnitev modula tako, da dobite informacijo o dodatnih ugodnostih občine.

Znesek dodatne ugodnosti za rezervacije izračunamo glede na metodologijo tako, da najprej izračunamo znesek glede odstotek plačila, ki naj bi ga občina plačala (100 - odstotek plačila za starša) na ceno programa po odbiti prehrani za dneve običajne odsotnosti in rezervacije. Če v primeru običajne odsotnosti in rezervacije ne odbijate prehrane, potem za vas izračun morda ne bo pravilen.

Dopolnjeni so naslednji izpisi:
a) Na Obračunu, ikona Tiskanje ter izbor izpisa Doplačila oskrbnine - Razvrščanje = Občina, skupina, naziv otroka – izpis Doplačilo k ceni programa:SAOP vzorec je dopolnjen tako, da dobite informacijo o dodatnih ugodnostih občine za obdobje obračuna oskrbnine. Vsi podatki vezani na "Razlika do ek. cene", "Rezervacija", "Popust" in Skupaj, ki je seštevek "Razlika do ek. cene" + "Rezervacija" + "Popust", so prikazani v ležeči pisavi: 

 

b) Prav tako na Obračunu, ikona Tiskanje, izbor izpisa Poračuni občin in ministrstva – izpis Poračuni občin:

SAOP vzorec je dopolnjen tako, da dobite informacijo o dodatnih ugodnostih občine za pretekla obdobja (stornacija in poračun oskrbnine). Zaradi povečanja števila podatkov je izpis po novem v ležeči postavitvi in vsa dodana polja so prikazana kot desno dodane kolone "Razlika do ek. cene", "Rezervacija", "Popust" in Skupaj, ki je seštevek "Razlika do ek. cene" + "Rezervacija" + "Popust":Nove kolone in novi podatki pa so dodani tudi v Analizo obračunane zgodovine v vrtcu Funkcionalnost smo namreč dopolnili tako, da vam omogoča pregled podatkov vezanih na stornacije in poračune, pred tem smo imeli samo pregled podatkov vezanih na obračun za obdobje opravljanja storitve.  Nova dodana polja so naslednja: 

  • Opis: v primeru, da se prikazujejo podatki za obdobje obračuna, potem je tu opis "OBRAČUN", sicer je za pretekla obdobja opis "STORNACIJA" ali "PORAČUN".  
  • Občina: rezervacija: prikaže se izračun dodatnih ugodnosti, ki jh nudi občina v času rezervacije. 
  • Občina: dod. ugodnosti: to je seštevek podatka "Občina: razlika do ek.cene" + "Občina: rezervacija" + "Občina: popust"
V tem prispevku