Varnostni sistem - Tip artikla

Varnostni sistem Tip artikla, je namenjen predvsem večjim trgovskim podjetjem, kjer zaposleni/operaterji, delajo samo z določenim tipom artiklov.

Primer: operater v skladišču materiala izdaja samo artikle tipa M -material, operater v fazi pakiranja zaključuje delovne naloge samo za artikle tip P - polizdelki in I - izdelki itd.

V kolikor je varnostni sistem po tipu artikla ustrezno nastavljen se v šifrantu artiklov ponudi samo izbor artiklov s katerim imamo dovljenje za delo. Enako velja pri odpiranju novih šifer.

Nastavitve varnostnega sistema za knjige naročil se zažene tako, da na glavnem meniju SAOP iCentra na jezičku Administracija izberemo Varnostni sistem in nato v spustnem meniju Varnostni sistem – Tip artikla.

Odpre se nam okno s preglednico za nastavitev varnostnega sistema za tipe naročil. V stolpcih so tipi naročil, v vrsticah pa skupine operaterjev.

Izberemo ustrezne kvadratke in s pomočjo desnega gumba na miški odpremo meni, ki nam omogoča nastaviti pooblastila za izbrano skupino operaterjev in knjigo naročil.

Izbori imajo naslednji pomen:

  • Dovoljenje – skupina ima dovoljenje za izbor označenega tipa artikla
  • Prepoved – skupina nima dovoljenja za uporabo tipa artikla. Operaterju preprečuje uporabo tudi, če mu ga članstvo v drugi skupini dovoljuje.
  • NULL – skupina nima dovoljenja za uporabo tipa artikla. Če operaterju članstvo v drugi skupini dovoljuje uporabo, mu ga ne preprečuje.
V tem prispevku