Letni sklad ur 2022

Letni sklad ur za leto 2022 je 2080. Sklad ur se mesečno poroča na iRek obrazcu v rubriki M06. To pomeni, da morate pred obračunom plače za januar 2022, letni sklad ur ustrezno urediti.


Izberete: Šifranti…Ostali šifranti…Registrske številke pri ZPIZ


Na vseh zapisih, ki jih imate v tem šifrantu, s klikom na ikono za popravi zapis ustrezno popravite letni sklad ur. Spremembo potrdite.


 

V tem prispevku