mojINFO (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Potrjevanje - Nepotrjeni dokumenti in Arhiv dokumentov: Na obeh preglednicah je dodana možnost sortiranja stolpcev, umik odvečnih stolpcev iz preglednice, določanje širine stolpcev.
 • mojINFO:
  • Narejen je nov podmodul Obdelava viška ur.
 • Evidenca prisotnosti - Zbirnik ur zaposlenih.
  • Horizontalen drsnik je fiksiran na dnu vidnega polja.
 • Prijava odsotnosti - Pregled porabe dopustov zaposlenih:
  • Horizontalen drsnik je fiksiran na dnu vidnega polja.
 • Moji potni nalogi - Aktivni potni nalogi:
  • Pri urejanju potnih nalogov je na desni strani viden drsnik.
 • Moji potni nalogi - Arhiv potnih nalogov:
  • Na zaključen in obračunan potni nalog je dodan sklop Zaključek potnega naloga, katerega se ne da urejati. 
 • Evidenca prisotnosti - Nov vnos:
  • Odpravljena je težava s podvajanjem vrstic, ki se je pojavila v primeru, ko se je vneslo dogodek (začetek in konec) pred že obstoječ dogodek, ki ni vseboval konca.
  • Odpravljena je težava pri shranjevanju dogodka s tipko Enter. 
2024.04.001
 • Urejen osnovni prikaz vseh modulov in funkcionalnosti (licence).
2024.03.003
 • Prijava odsotnosti - Vse odsotnosti in Pregled porabe dopustov zaposlenih: Dodan je prikaz koledarja zaposlenega. Do koledarja pridemo tako, da kliknemo na posameznega zaposlenega.
 • Evidenca prisotnosti - Vse prisotnosti in Zbirnik ur zaposlenih:
  • Dodan filter "Skupina za prikaz".
  • Privzeto vodja vidi svojo skupino in zaposlene v njej.
 • Planiranje odsotnosti - Vse odsotnosti, potrjevanje odsotnosti, Pregled porabe dopustov zaposlenih:
  • Dodan filter "Skupina za prikaz".
  • Privzeto vodja vidi svojo skupino in zaposlene v njej.
 • mojINFO - Evidenca prisotnosti: Na desno stran je dodan povzetek Koriščenje ur, ki je bil prej dostopen samo iz Nadzorne plošče.
 • Evidenca prisotnosti - Vse prisotnosti in Zbirnik ur zaposlenih:
  • Urejeni so prevodi ter poravnava naziva statusa. 
  • Urejeni so prevodi statusov za hrvaški, srbski in angleški jezik.
 • Planiranje odsotnosti - Vse odsotnosti, potrjevanje odsotnosti, Pregled porabe dopustov zaposlenih:
  • Urejeni so prevodi ter poravnava naziva statusa. 
  • Urejeni so prevodi statusov za hrvaški, srbski in angleški jezik.
 • mojINFO meni:
  • V meniju je dodana nova izbira Potrjevanje, ki ponuja v izbor podmeni Nepotrjeni dokumenti in Arhiv dokumentov
  • Nepotrjeni dokumenti:
   • Omogočen je pregled in potrjevanje dokumentov, ki se nahajajo v čakalni vrsti Saop potrjevanja. S tem je uporabnikom omogočeno, da dokumente potrjujejo tudi preko internetnega brskalnika do katerega dostopajo preko računalnika ali mobilne naprave.
   • Čakalna vrsta Saop potrjevanja je preslikana v mojINFO. Vse potrditve napravljene v mojINFO so vidne v Saop potrjevanju in obratno.
   • Omogočeno je potrjevanje enakega nabora dokumentov, kot v Saop potrjevanju: prejeti računi, izdani računi, naročilnice, potni nalogi
   • Skupine potrjevalcev: Upoštevajo se skupine potrjevalce, ki so del nastavitev Saop potrjevanja. Vsak potrjevalec, ki je del Saop potrjevanja je lahko vključen v potrjevanje preko mojINFO.
   • Omogočena je potrditev in zavrnitev dokumentov.
   • Zadnjemu potrjevalcu je omogočeno masovno potrjevanje dokumentov.
   • Omogočen je pregled priponk, ki so bile dodane na dokument preden je bil poslan v potrjevanje. Naknadno dodajanje priponk v procesu potrjevanja v programu mojINFO ni omogočeno.
   • Ob potrditvi ali zavrniti dokumenta je omogočen vpis opombe.
   • Potrjevanje delnih zneskov: Določanje delnih zneskov je del Saop potrjevanja, kjer delne zneske določa referent za potrjevanje. Potrjevalcu, ki potrjuje delne zneske v programu mojINFO so podatki o delnih zneskih prikazani v polju Opomba. 
   • Postopek v primeru zavrnitve dokumenta je enak kot v primeru zavrnitve v Saop potrjevanju.
   • Nadomeščanje potrjevalcev: Upoštevajo se nadomeščanja, ki so del nastavitev Saop potrjevanja
   • Obveščanje iz potrjevanja: Upošteva se obveščanje, ki je del nastavitev Saop potrjevanja.
  • Arhiv dokumentov:
   • Omogočen je pregled predhodno potrjenih dokumentov.
   • Vidni so vsi dokumenti, ki so vidni v Saop potrjevanju, ne glede na to ali so bili potrjeni preko Saop potrjevanja ali preko programa mojINFO.
  • Nadzorna plošča:
   • Na nadzorni plošči je dodan sklop s hitrimi informacijami o nepotrjenih dokumentih. S klikom na nepotrjen dokument se odpre okno za potrditev.
2024.03.001
 • mojINFO nastavitve:
  • Na meni Potni nalogi dodane možnosti:
   • Omogoči izbiro samo službenih avtomobilov
   • Obvezno dodajanje priponke ob zaključevanju.
 • Moji potni nalogi:
  • Na vnosno okno potnega naloga dodana možnost dodajanja priponke (že ob najavi službenega potovanja).
2024.02.001
 • Na dodaj dogodke je dodana kontrola za obvezen vpis opombe, če je le ta izbrana na vrsti dogodka. 
 • Podatek tekoči saldo je dodan v Zbirnik ur zaposlenih. 
 • Dodan modul Moji potni nalogi z dvema podmenijema:
  • Aktivni potni nalogi
   • Dodajanje novega potnega naloga – napoved službene poti.
   • Po odobreni službeni poti je možen izpis Predloge potnega naloga – prenos pdf priloge.
   • Po opravljeni službeni poti vnos točnega časa odhoda in prihoda, vnos kilometrov po števcu ter možnost dodajanja priponk ter Zaključek vnosa podatkov o službeni poti.
   • Po zaključku potnega naloga ta dobi status Zaključen in se prenese  v meni Arhiv potnih nalogov. 
  • Arhiv potnih nalogov
   • Seznam zaključenih, obračunanih in preklicanih potnih nalogov.
   • Možen vpogled v vnesene podatke posameznega potnega naloga ter prenos pdf priponk (predloga, obračun).
 • mojINFO nastavitve:
  • Dodan meni Potni nalogi, kjer določimo:
   • Datum, od katerega se v mojem INFU prikazujejo potni nalogi.
   • Privzeto relacijo.
   • Privzeto nalogo.
   • Omogočimo obveščanje ob spremembi statusa potnega naloga:
    • Obvešča se ob napovedi, odprtem, zaključenem in preklicanem nalogu, 
    • Možnost vnosa e-naslova za obveščanje (enega ali več, ločeno s podpičjem).
 • V Pregled porabe dopustov je dodan vodja. 
 • Neaktivni namestnik, ki ni vodja nobeni skupini, s pomočjo dodanih ključev v varnostnem sistemu vidi podrejene zaposlene. 
 • Urejeno je, da potrjeni/spremenjeni dogodkis strani nadrejenega dobijo oznako orčni vnos. 
 • Urejeno je, da vneseni dogodki s strani nadrejenega dobijo oznako ročni vnos. 
 • Urejen je prikaz Vseh odsotnosti za neaktivnega namestnika. 
 • Odpravljena je težava na Zbirniku ur zaposlenih, v primeru, ko vsebuje šifra enote org. strukture presledek. 
 • Odpravljena je težava prikazovanja formata koriščenja ur.
2024.01.001
 • Odpravljena težava s prikazom neizkoriščenega dopusta preteklega leta.
2023.11.003
 • Poenoten prikaz zaposlenih v Evidenca prisotnosti (Vse prisotnosti, Zbirnik ur zaposlenih) in Prijava odsotnosti (Vse odsotnosti, Pregled porabe dopustov zaposlenih):
  • v primeru vodilne enote
  • v primeru vodje in podrejenih enot
  • v primeru vodje, podrejenih enot in aktivnega namestnika.
 • Vodji je omogočeno urejanje in brisanje dogodkov ne glede na izbiro nastavitve za prepoved spreminjanja sistemskega časa.
 • V varnostni sistem sta dodana dva nova ključa za prikaz zaposlenih v primeru neaktivnega namestnika.
 • Dodano je obvestilo o vnosu neveljavnega obdobja pri prijavi odsotnosti. 
 • Urejen je status v primeru, ko so dejanske ure enake dnevnemu planu. 
 • Omogočeno je evidentiranje nočne izmene z gumbi za sistemski čas.
 • V primeru, ko nastavitev za prepoved spreminjanja sistemskega časa ni izbrana, je omogočeno dopolnjevanje dogodka v mojINFO, če je začetni dogodek prijavljen na uri. 
 • Urejen je vnos malice v primeru nočne izmene. 
 • Urejena je prepoved spreminjanja lokacije v primeru dogodkov zabeleženih na terminalu.
2023.11.001
 • Omogočena uporaba dvostopenjske avtentifikacije.
 • Urejeno je omogočanje malice preko gumba za hitri vnos.
 • Podatek Osnova ur za koriščenje je dodan v Zbirniku ur zaposlenih.
 • Na Zbirniku ur zaposlenih je dodano upoštevanje kontrole za prepoved opravljanja nadur. 
 • Urejeno širjenje in ožanje stolpcev v menijih in podmenijih.
 • Prikaz praznega seznama na Zbirniku ur zaposlenih, če vodja skupine nima nobenega zaposlenega v svoji skupini.
 • Na zavihek Vse prisotnosti je dodan podatek Osnova ur za koriščenje.
 • Odpravljena težava na Ocenjevanju, če vodja skupine nima nobenega zaposlenega v svoji skupini. 
 • Modul Kadrovska dokumentacija je umeščen na predzadnje mesto.
 • Omogočena je prijava dopusta, če uporabnik nima licence KE v iCentru.
 • Omogočen je pregled in download dokumentov iz Kadrovske dokumentacije, če uporabnik nima licence KE v iCentru.
 • Dodano je opozorilo, ki se izpiše pri prijavi odsotnosti in potrjevanju odsotnosti, ko zaposleni prijavi več dopusta, kot ga ima na razpolago. 
 • V nastavitev programa registracije prisotnosti je dodana nova nastavitev za aktivacijo revizijske sledi. Ko se nastavitev izbere, je skozi program ni mogoče več izklopiti. 
 • Revizijska sled se beleži pri vseh spremembah, ki jih naredi vodja, t. j. na zavihku Vse prisotnosti. 
 • Ob vnosu spremembe se na formi označi polje za obvezen vnos razloga. Če razlog ni vpisan, se sprememba ne bo shranila.  
 • Do revizijske sledi dostopamo z desnim klikom na zaposlenega v registraciji prisotnosti. 
 • V primeru vpisovanja dogodkov s sistemskimi tipkami za hitri vnos, je pri urejanju dogodka onemogočeno vpisovanje časa konca dogodka.
2023.10.001
 • Dodan meni Ocenjevanje :
  • Vnos ocen - glede na organizacijsko strukturo je vodjem omogočen vnos ocen za svoje zaposlene.
  • Moja ocenjevanja - zaposlenemu je za posamezno ocenjevalno obdobje omogočen vpogled v kriterije, opise kriterijev ter ob zaključenem ocenjevalnem obdobju v svoje ocene.
 • Poenoten prikaz podatkov o zaposlenem:  Šifra-Priimek Ime.
2023.09.001
 • Omogočena je izbira leta in meseca na mesečni evidenci prisotnosti.
 • Omogočeno je vrivanje malice v celodnevni dogodek.
 • Urejeno je dodajanje malice, če je začetna prisotnost zabeležena na uri.
 • Urejeno je predlaganje časa konca malice, glede na nastavitve iz registracije prisotnosti.
 • Omogočeno je označevanje celega zapisa časa začetka in časa konca dogodka s tipko tab.
 • Urejen je status v primeru veriženja dogodkov prihod-službeno potovanje-odhod.
 • Dodan je prikaz dopusta za vodjo na pregledih Prijava odsotnosti – Pregled porabe dopustov zaposlenih.
 • Dodan prikaz dopusta za vodjo na pregledu Prijava odsotnosti – Vse odsotnosti.
 • Upošteva se aktivnost namestnika na pregledu Evidenca prisotnosti – Zbirnik ur zaposlenih.
 • Upošteva se aktivnost namestnika na pregledu Prijava odsotnosti – Vse odsotnosti.
 • Upošteva se aktivnost namestnika na pregledih Prijava odsotnosti – Pregled porabe dopustov zaposlenih.
 • Dodana nova vrstica na pregledu informacij o dopustu.
 • Urejeno je, da se v organigramu organizacije, seznamu Vse odsotnosti in Vse prisotnosti vidi samo aktivne zaposlene.
2023.08.001
 • Na formo za registracijo in prijavo je dodana verzija programa mojINFO.
 • Prijava koriščenja ur - na obvestilo, ki ga prejme vodja, je poleg termina koriščenja ur dodano še število prijavljenih ur za koriščenje.
 • Potrjevanje odsotnosti:
  • Pripravljen tooltip s prikazom števila ur za koriščenje, ki so na razpolago za potrditev.
  • Dopolnjen tooltip s prikazom števila dni, ki so na razpolago za potrditev.
2023.06.001
 • Omogočeno pošiljanje službenih zadev na ločen e-naslov zaposlenega.
 • Urejeno razvrščanje dokumentov kadrovske dokumentacije.
2023.05.001
 • V stranskem meniju se pokažejo labele, ko se z miško zapeljemo čez.
2023.02.001
 • Omogočeno je aktiviranje uporabe kompleksnih gesel web operaterjev pri prijavi v mojINFO.
 • Odpravljena je težava pri prijavi dopusta v primeru, ko  zaposleni ni vpisan v modul Registracija prisotnosti.
 • Vodjem je omogočen pregled dopustov svojih zaposlenih.
2022.17.001
 • Organigram organizacije
  • Dodan je naziv enote organizacijske strukture na nivoju vodje enote organizacijske strukture
  • Dodan je filter za iskanje zaposlenega znotraj organigrama
  • Dodan je filter za pregled posamezne enote organizacijske strukture
2022.16.001
 • Urejen prikaz podatkov o koriščenju ur v obliki hh:mm
 • Dodan stolpec s časom trajanja posameznega dogodka v evidenci prisotnosti
2022.15.001
 • Omogočeno je nalaganje dokumentov različnih formatov (.bmp, .jpg, .jpeg, .png ) v kadrovsko dokumentacijo zaposlenega.
 • Preklicani dopusti niso več vidni na dashboardu.
 • Omogočeno je filtriranje po organizacijskih enotah.
 • Urejeno je pošiljanje e-pošte v primeru zavrnjenega dopusta in ročnega vnosa s strani vodje.
2022.14.001
 • Odpravljena težava z vnosom dogodkov v primeru izbire angleškega jezika na spletnem operaterju.
 • Odpravljena težava pri prijavi v primeru daljših ID spletnih operaterjev (nad 30 znakov).
2022.13.002
 • Urejen prikaz naziva dogodka v preglednici Mesečna evidenca v primeru prisotnosti in malice v istem dnevu. Odpravljena težava s prikazom drsnikov na zaslonu Mesečna evidenca.
 • Urejeno odpiranje meseca dopusta v primeru klika na Preveri možne konflikte. Če gre za odsotnost v prihodnjih mesecih, se postavimo na prvi mesec, ko se dopust začne. 
 • V primeru zavrnjenega ali delno potrjenega dopusta se pošlje na e-mail zaposlenega tudi razlog zavrnitve in morebitna opomba. 
 • V primeru dodajanja izrednega dopusta je dodan razlog za izredni dopust, ki se pošlje tudi na e-mail vodje, ki potrjuje.
 • Zapis "Zaposleni/a" je pripravljen glede na spol zaposlenega.
 • Pripravljen angleški prevod aplikacije.
2022.12.001
 • Na zaslonu Prijava odsotnosti je dodan Koledar, kjer zaposleni lahko vidi vse svoje odsotnosti po mesecih.
 • V primeru izbora drugega jezika, se prevedejo nazivi odsotnosti, nazivi dogodkov in razlogi za izredni dopust.
 • Dopolnitve v sklopu Prijava odsotnosti/Vrste odsotnosti - dodan drsnik, urejena izbira zaposlenih ter prikaz izbranih zaposlenih v primeru pomika med meseci.
 • Urejen prikaz naziva dogodka v preglednici Mesečna evidenca v primeru prisotnosti in malice v istem dnevu. Odpravljena težava s prikazom drsnikov na zaslonu Mesečna evidenca.
 • Urejen prikaz dopustov zaposlenih iz podrejenih enot v koledarju vseh odsotnosti. Umaknjen dostop do podrobnosti dopustov v primeru potrjevanja drugih odsotnosti.
2022.11.001
 • Omogočen vnos dogodkov (ur) za več dni hkrati.
 • Dopolnitve v sklopu Prijava odsotnosti/Vrste odsotnosti - dodan drsnik, urejena izbira zaposlenih ter prikaz izbranih zaposlenih v primeru pomika med meseci.
2022.10.002
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočeno je aktiviranje prepovedi spreminjanja sistemskega časa prisotnosti.
 • Prijava odsotnosti
  • Pri prijavi odsotnosti Izredni dopust je omogočena izbira razloga za izredni dopust. Pogoj je, da so razlogi za izredni dopust vneseni v šifrant Razlogov za izredni dopust v Kadrovski evidenci.
 • Kadrovska dokumentacija
  • Omogočeno je pošiljanje maila-a z obvestilom o vloženem dokumentu v mojINFO.


 • Splošno
  • V nastavitvah računa operaterja je omogočena izbira jezika. Trenutno je mogoče izbrati uporabo mojegaINFA v slovenskem, hrvaškem ali srbskem jeziku.
  • Dodana je povezava na spletno stran, kjer se nahajajo navodila za uporabo aplikacije mojINFO.
2022.09.001
 • Nadzorna plošča
  • Pripravljena nova kartica s podatki o potrjevanju odsotnosti (kartica je vidna samo operaterjem, ki potrjujejo odsotnosti)
 • Evidenca prisotnosti
  • Dodan stolpec s podatki o tekočem saldu ur na zavihku Mesečna evidenca.
  • Dodan prikaz opombe na zavihku Današnji dan
  • Onemogočeno spreminjanje meseca v primeru uporabe gumbov Prejšnji dan ali Naslednji dan. 
 • Prijava odsotnosti
  • Pripravljen koledar s podatki o vseh odsotnostih skupine.
  • Pripravljena preglednica za potrjevanje odsotnosti.
  • Omogočen neposredni vnos potrjene odsotnosti s strani vodje.
2022.08.001
 • Dashboard
  • Pripravljene kartice z najpogostejšimi funkcionalnostmi. 
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen hitri vnos dogodkov s trenutnim časom.
  • Urejen prikaz naziva dogodka v preglednici. 
  • Omogočen enostavnejši prehod na pretekli ali naslednji dan.
 • Prijava odsotnosti
  • Omogočen prikaz samo tistih vrst odsotnosti, ki se potrjujejo.
  • Dopolnjen prikaz podatkov o preostalem dopustu.
 • Kadrovska dokumentacija
  • Urejen predogled kadrovskih dokumentov.
  • Omogočeno nalaganje dokumentov v personalno mapo zaposlenega.
2022.07.001
 • Urejeno razvrščanje dogodkov glede na naziv dogodka, namesto glede na šifro.
 • Urejen prikaz opombe v elektronski pošti s prijavo odsotnosti.
 • Omogočena uporaba gesla zaposlenega v pripomočku za pripravo spletnih operaterjev.
2022.06.001
 • Odpravljena je težava pri vpisu dogodka, v primeru, ko v nastavitvah evidence prisotnosti ni izbrana nastavitev za upoštevanje lokacij.
2022.02.001
 • Odpravljena je težava pri potrjevanju dopustov preko mail-a.
 • Dodan je pogoj številke šifranta, v primeru, ko je zaposleni dodan na dveh nazivih in v enem nazivu ni nastavljene organizacijske strukture podjetja.
2022.01.001
 • Omogočeno je predlaganje lokacij, ki so na zaposlenem označene kot privzete.
 • Odpravljena je težava pri zapisu predvidenih in dejanskih ur na posameznem dnevu.
2021.16.001
 • Urejeno je potrjevanje odsotnosti preko elektronske pošte.
 • Urejena je izbira števila ur pri prijavi koriščenja ur.
 • Dodana je kontrola za obvezni vnos časa začetka dogodka
2021.15.001
 • Odpravljena je težava pri vrivanju dogodka med že dva obstoječa dogodka.
 • Dodana je funkcionalnost pozabljenega gesla.
2021.14.001
 • Pri dodajanju dogodka je urejeno predlaganje zapisa v obliki hh:mm:ss.
2021.13.001
 • Evidenca prisotnosti
  • Odpravljena težava pri zapisu prisotnosti za uporabnike z uporabniškim imenom daljšim od 20 znakov.
2021.12.001
 • Prenovljen prikaz podatkov koriščenja ur in dopusta.

2021.01.001


V tem prispevku