Uvoz iz ISAM datoteke

Najpogostejši je uvoz iz ISAM datoteke. S klikom na ta tip uvoza, se nam odpre okno Uvoz strank iz ISAM datoteke.

Znotraj okna določimo:

Izvor – običajno izberemo Iz strank, če pa želimo uvoz učencev iz OSS DOS programa izberemo Iz OSS oziroma otrok Iz OSV.

Prenesi iz datoteke – določimo pot do datoteke, v kateri imamo shranjene podatke o strankah. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno Odpiranje, kjer postopoma (od diska, preko map) določimo pot do datoteke. Običajno uporabljamo: KMP bazo podatkov (datoteko Kmp-str.dat) ali TPD bazo podatkov (datoteko Tpd-str.dat).

Šifra države – določimo za katero državo stranke bomo naredili uvoz (SI – Slovenija).

Vrste stranke – stranke so lahko samo KupciDobavitelji ali Oboje. Vnesemo šifre strank, ki jih želimo uvoziti kot kupce, dobavitelje oziroma oboje, ali pa pustimo polja prazna, če želimo uvoziti vse stranke tako, kot je bilo v DOS programu določeno.

Način prenosa – ponovno imamo tri možnosti:

Dodajanje in popravljanje zapisov: že uvožene podatke o strankah preveri in popravi, nove stranke pa doda.

Samo dodajanje zapisov: uvoženih podatkov ne preverja, doda samo nove stranke.

Prekrijemo obstoječe stanje: že obstoječe podatke »povozi« in doda nove stranke. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

Šifra stranke za banko –  v šifrantu strank izberemo banko, pri kateri ima večina strank, ki jih uvažamo, odprt transakcijski račun.

Naziv bančnega računa – vpišemo naziv računa, ki ga bomo uporabljali ta transakcijski račun.

 

V primeru, da uporabljate SAOP DOS programe, se nove stranke vedno odpira v SAOP DOS programu in nato prenese v SAOP Windows program, saj prenos iz WIN v DOS programe ni mogoč.

V tem prispevku