Dohodnina (zgodovina različic)

Novost

Verzija
 • Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "DOH - MENI, Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.
2023.07.001
 • Urejeno odpiranje modula - dodana možnost, da se modul odpre čez cel ekran.
 • V šifrant Vrste prejemkov na zavihek Oprostitve sta dodani šifri 8070 in 8071.
2022.18.001
 • Urejeno pošiljanje obvestil za primere, ko v Zadevi ali Besedilu elektronske pošte uporabimo znake  & ali < ali >.
 • Dopolnjen prenos podatkov iz Obračuna plač v Dohodnino (naslov, pošta, država) v primeru, ko ima zaposleni tuj naslov.
 • Na vseh obvestilih je v naslov zavezanca dodana še država, če ta ni Slovenija.

2022.17.001
 • Omogočen varnostni sistem za dostop do nastavitev modula.
2022.11.001
 • Ročno vnešeni zapisi se pravilno prikazujejo na obvestilu o izplačanih prejemkih za rezidente in nerezidente
 • Med izvzete dodatke je možno izbirati šifri prejemka 1211 in 1212
2022.01.002
 • Vse izpise je možno shraniti v eRegistrator in zavezancem poslati po elektronski pošti

2021.16.001

Ob instalaciji se zavezancem ponovno prepiše podatek Elektronska pošta iz podatkov Strank in nato še iz privzetega stika Kadrovske evidence. To je potrebno, ker imajo nekatere stranke zaradi buga iz preteklega leta podatke elektronske pošte pomešane.


2021.01.004

Preglednica Zavezanci za dohodnino

 • Omogočena priprava datoteke VIRIZV.DAT
 • Omogočeno tiskanje, shranjevanje v eRegistrator in pošiljanje obvestila o izvzetih dodatkih.
 • Dodan zavihek Izvzeti dodatki.

2021.01.003


V tem prispevku