Verzija 2021.02.004

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz knjižb iz XML: Urejeno uvažanje datotek tromestnih uporabnikov.

Dobavitelji in kupci

  • Odpremni nalogi
    • Uvoz vrstic dokumenta z čarovnikom za uvoz podatkov
      • v specifikaciji podatkov v čarovniku dodan še podatek SSCC, ki je namenjen uvozu SSCC kod v vrstice dokument
      • uvoz SSCC kod je omejen na eno SSCC kodo, vezano na eno vrstico dokumenta (če sta SSCC kodi 2, za isti artikel in serijo, potem sta to 2 vrstici na dokumentu odpreme).

Sociala, zdravstvo, obračun

DELO

  • Izredne storitve:

V razdelku Delo je dodana nova forma »Izredne storitve«, kjer je možen vnos izrednih zdravstvenih storitev (brisi, hitri testi ipd.), ki se vnašajo ročno in niso zajete v rednem obračunu. Forma je bila dodana z razlogom, da lahko zdravstveni delavci na enostavnejši način in sproti vnašajo opravljene storitve. Pri tem jim ni treba skrbeti za številčenje in formiranje računov, kot je to potrebno v obračunu na Popravkih dokumentov.

Na levi strani se prikaže seznam uporabnikov, na desni pa so že vnesene storitve. Storitve vnašamo tako, da zgoraj desno izberemo datum opravljene storitve, željeno storitev, količino pa zaenkrat pustimo na 1. Nato se z dvoklikom na uporabnika (na levi strani) storitev zabeleži kot opravljena in se pojavi v desni tabeli. Tukaj lahko zabeleženo storitev še vedno popravljamo ali izbrišemo (označimo vrstico in pritisnemo tipko Delete na tipkovnici). Zgoraj levo je ponujen še datum zajema podatkov, ki ga lahko premaknemo nazaj, če hočemo videti starejše vnose.

Ko so vnesene vse opravljene storitve za neko obračunsko obdobje (t.j. mesec), se poslužimo priprave računov. Desno zgoraj izberemo leto in mesec ter kliknemo gumb »Priprava«. Program takrat za vse vnesene storitve v izbranem obdobju pripravi ustrezne račune. Računi se formirajo za vsako storitev posebej, formirajo se tudi individualni računi, odvisno od podatkov zdravstvenega zavarovanja. Pred pripravo računov je zato podatke o zavarovanju potrebno prebrati. Če kateri od uporabnikov zavarovanja nima prebranega, bo program javil opozorilo ampak vseeno ponudil možnost nadaljevanja. Pred pripravo praviloma preberemo tudi cenik ZZZS, saj se po novem poleg cen neg in LZM-jev uvozijo tudi cene dejavnosti 701 – »Druge obveznosti ZZZS«. Program nas na koncu še obvesti, koliko novih računov je bilo kreiranih. Številčenje teh računov se nadaljuje od zadnje uporabljene številke. Če pripravo računov ponovimo, se računi, ki izvirajo iz vnosa na tej formi, izbrišejo in formirajo ponovno.

Novonastali računi so vidni na formi ZZZS datoteke – Popravki dokumentov. Tukaj je še vedno možno spreminjanje, dodajanje novih računov, obravnav, itd. Na koncu račune obkljukamo in za njih pripravimo datoteko.

V tem prispevku