Verzija 2022.12.002.

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • Poročilo KRD za BS - Umaknjena funkcionalnost "Prenesi negativne zneske". Priprava poročila sedaj deluje kot pred dopolnitvijo.
  • Poročilo KRD za BS - Dodane kontrole na obvezni vnos osnovnih podatkov poročevalca.

OPZ Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava s tiskanjem obračunanih in plačanih premij PPZ.
V tem prispevku