Napačen prikaz stanja letnega dopusta v šifrantu zaposlenih in v mojInfo

Od verzije programa SAOP 2023.11.001 iz dne 18.12.2023 program prikazuje napačno stanje razpoložljivega letnega dopusta zaposlenega v šifrantu zaposlenih in v spletni registraciji mojINFO. 

 

 


Napaka je v odpravljanju in bo urejena predvidoma v prvi polovici januarja 2024.

Za pregled trenutnega stanja letnega dopusta zaposlenega, lahko uporabite OLAP analizo v modulu Kadrovska evidenca.

 


Oziroma v modulu Obračuna plač zaposlenih … Šifranti … Zaposleni … Dopusti in odsotnosti.

V tem prispevku