Izpisi iz šifranta artiklov

Podatke iz šifranta Artikli natisnemo tako, da najprej kliknemo na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P). Odpre se okno , ki nam daje na izbiro vrsto izpisa, ki ga želimo izpisati.

V tem prispevku