Priprava blagajniških prejemkov

Modul Blagajniško poslovanje (BP) preverja in davčno potrjuje samo tiste račune, ki so pripravljeni za davčno potrjevanje znotraj programov iCenter in knjiženi v Dvostavno knjigovodstvo (DK) ali Spremljanje plačil računov (SPR) ter jim v BP določimo vezo. Zato moramo pri prejemu gotovine v BP na blagajniškem prejemku obvezno vnesti vezo za račun katerega zapiramo. V kolikor računi še niso preneseni v DK oz. SPR potem BP ne more preveriti ali so pripravljeni za davčno potrjevanje ali so že davčno potrjeni in jih zato ne more davčno potrditi.

Blagajniškega prejemka (gotovine) za račun, ki ni bil davčno potrjen ne smemo prejeti.


Priprava blagajniških prejemkov za račune, ki so bili predhodno že davčno potrjeni v drugih aplikacijah

V primeru, da ste račune izdali ter jih davčno potrdili v drugih (ne SAOP) programih in da uporabljate SAOP BP (Blagajniško poslovanje), vam bo javilo opozorilo, da prejem gotovine ni mogoč (spodnja slika).V takem primeru, če želimo sprejeti gotovino za tak račun moramo s kombinacijo tipk Alt in F prikazati tekst, da je račun davčno potrjen v drugi aplikaciji. Po izbiri kombinacije z Alt in F (Račun je davčno potrjen v drugi aplikaciji oz. je ročno oddan na spletno stran FURS-a) kliknem na besedilo. S tem smo potrdili, da je račun res davčno potrjen in nam dovoli vnesti plačilo.Možno je, da se nam pojavi tudi spodnje opozorilo (npr. če se je zgodila napaka pri davčni potrditvi). Tudi v tem primeru s tipkama Alt in F potrdimo, da se zavezujemo, da bomo račun davčno potrdili, sicer gotovine ne smemo sprejeti. 

V tem prispevku