Verzija 2021.17.004

Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava s kopiranjem obračunskih vrstic v vzporedni obračun.
  • Urejen obračun nadomestil v javnem sektorju v primeru dveh obračunov za mesec (vezano na spremembo KP za zdravstvo in KP za zaposlene v zdravstveni negi).

Dobavitelji in kupci

  • Pri uporabi standardnih Saop QR izpisov so odpravljene določene težave povezane z izpisovanjem glave in noge dokumenta iz skupnih nastavitev izpisov iCenter. Urejen je tudi prikaz določenih podatkov, ki se v nekaterih primerih niso izpisali v celoti.

RIP

  • ureditev najave prevzema 36E
  • ureditev uvoza odgovora na najavo prevzema DESADV 351
  • ureditev najave odpreme logistu 80E
  • ureditev uvoza odgovora na najavo odpreme DESADV 351
V tem prispevku