Obračun plač

Program Obračun plač zaposlenih je namenjen obračunavanju plač, regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin in ostalih izplačil na osnovi delovnega razmerja.
Zadnji nasveti

Articles

Obračun plač (zgodovina različic)
Pregled dopolnitev modula za obračun plač