Dostop do spletne aplikacije UJP net prek vmesnika B2B izključno s spletnim potrdilom

S strani UPRAVA REPUBLIKE SELOVENIJE ZA JAVNA NAROČILA je podano obvestilo, da se z 1.11.2021 ukinja dostop do storitve UJP B2B za osebna in splošna digitalna potrdila.

Obstoječi uporabniki spletne aplikacije UJPnet B2B, ki trenutno uporabljajo digitalna potrdila za fizične osebe ali spletna potrdila za poslovne subjekte (za zaposlene, za zaposlene s splošnim nazivom, za elektronske žige) ali posebna potrdila (za zaposlene, za zaposlene s splošnim nazivom), morajo te zamenjati za ustrezna spletna potrdila najkasneje do 30. 10. 2021.

Sistem UJP B2B dovoljuje uporabo spletnih potrdil za subjekte javnega sektorja, kar pomeni, da si mora vsak proračunski uporabnik pridobiti ustrezno spletno potrdilo za informacijski sistem ali avtentikacijo spletišč, in sicer:

  • posredni proračunski uporabniki pridobijo spletna potrdila SIGEN-CA in
  • državni organi (neposredni proračunski uporabniki) pridobijo SIGOV-CA.  

Za SAOP aplikacijo boste potrebovali spletno potrdilo za informacijski sistem!

S tem spletnim potrdilom se informacijski sistem (npr. računovodski sistem) predstavi drugim sistemom.

Zahtevek za pridobitev spletnega potrdila odda odgovorna oseba proračunskega uporabnika.

Povezave in dodatne informacije o pridobitvi digitalnih potrdilih SIGEN-CA 

Pridobitev spletnega potrdila za informacijske siteme:

Pridobitev spletnega potrdila SIGEN-CA za informacijske sisteme » SI-TRUST / Državni center za storitve zaupanja (gov.si)

Trenutno veljavna politika in cenik SIGEN-CA

Poslovni subjekti » SI-TRUST / Državni center za storitve zaupanja (gov.si)

Povezave in dodatne informacije o digitalnih potrdilih SIGOV-CA

Pridobitev spletnega potrdila SIGOV-CA za informacijske sisteme » SI-TRUST / Državni center za storitve zaupanja

Stroške SIGOV-CA potrdil krije Ministrstvo za javno upravo.

https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/drzavni-organi/ 


Pri pridobitvi spletno potrdilo za informacijski sistem je potrebno navesti ime informacijskega sistema in skrbnika.

  • ime informacijskega sistema: Saop
  • skrbnik: dogovrna oseba v vaši ustanovi (informatik, računovodja, direktor,...)

V primeru dodatnih vprašanj se je potrebno obrniti na tehnično podporo Seyfor preko oddanega zahtevka na portalu Prijava | SAOP Portal .


V tem prispevku