Registracija časa

Program je namenjen enostavni kontroli prisotnosti na delu. Sistem je zasnovan tako, da lahko vsak zaposleni tudi preverja vpisane ure, popravke pa lahko izvaja le pooblaščena oseba. Na ta način je že prvi delovni dan v mesecu možen prenos ur v obračun plač. Več na tej povezavi.

Articles

Terminal za registracijo časa
Terminal za registracijo časa
Registracija časa - Potrjevanje dnevnega presežka ur
Potrjevanje dnevnega presežka ur
Registracija časa - Revizijska sled
Revizijska sled
Registracija časa - Urejanje ur - administrator
Urejanje ur - administrator
Registracija časa - Ureditev 14.8 2023 iz delovnega dne v dela prost dan
Ureditev 14.8 2023 iz delovnega dne v dela prost dan
Terminal za registracijo delovnega časa
Terminal za registracijo delovnega časa
Evidenca prisotnosti - Ureditev 14.8 2023 iz delovnega dne v dela prost dan
Evidenca prisotnosti - Ureditev 14.8 2023 iz delovnega dne v dela prost dan
Napačen prikaz stanja letnega dopusta zaposlenega v REG
Napačen prikaz stanja letnega dopusta zaposlenega v REG
Vpis zaposlenega v registracijo časa in mojInfo
Vpis zaposlenega v registracijo časa in v mojinfo
Vpis zaposlenega v Registracijo časa
Vpis zaposlenega v Registracijo časa
Izračun prihodov na delo
Splošno o nastavitvah Prihodov na delo Izračun števila prihodov na delo se izvede v 3 koraku evidence prisotnosti. Izračun je odvisen od nastavitev, ki jih uredimo  na nastavitvah evidence prisotnosti.   V osnovi program štej...
Predstavitev programa Registracija časa
Predstavitev programa Registracija časa
Registracija časa - Nastavitve porodniškega nadomestila
Registracija časa - nastavitve porodniškega nadomestila
Javni sektor - vnos novih vrst odsotnosti
Vnos novih vrst odsotnosti v javnem sektorju.
Registracija časa - Prenos ur v obračun plače
Registracija časa - Prenos ur v obračun plače
Javni sektor - dodajanje skupnega dogodka več zaposlenim hkrati
Dodajanje skupnega dogodka več zaposlenim hkrati v javnem sektorju.
Registracija časa - Potrjevanje ur
Registracija časa - Potrjevanje ur
Dodajanje skupnega dogodka
Dodajanje skupnega dogodka za več zaposlenih.
Registracija časa - Dopusti - prijava in koriščenje
Registracija časa - Dopusti - prijava in koriščenje
Registracija delovnega časa - navodila
Registracija delovnega časa - navodila
Registracija časa - Izračun prihodov na delo
Registracija časa - Izračun prihodov na delo
Registracija časa - Izračun števila prehran
Registracija časa - Izračun števila prehran
Vpis malice v Saop evidence
Vpis malice v SAOP evidence
Pripomoček za dodajanje dogodka
Pripomoček za dodajanje dogodka
Registracija časa (zgodovina različic)
Pregled dopolnitev na modulu Registracija časa.
Registracija časa (zgodovina različic)
Pregled dopolnitev registracije časa