Jedilnik

Kuhinja

Jedilnik

Vsebina

Opis zgradbe jedilnika

Razlaga posameznih elementov jedilnika

Datum jedilnika

Enote

Obroki

Meniji

Jedi

Sestavine

Opis zgradbe jedilnikaTa del programa je namenjen sestavljanju jedilnikov in z njim povezanih izpisov, prepisu naročenih obrokov iz obračuna storitev ter knjiženju porabe.Ko odpremo jedilnik, se prikaže od današnjega dne nazaj 15 dni jedilnikov. Če želimo pogledati starejše jedilnike, spremenimo datum odČe želimo pregledati jedilnike, ki so novejši od današnjega datuma, pa spremenimo datum do.

15 dni jedilnikov je privzeta nastavitev in je ni možno spreminjati. Taka nastavitev je privzeta zato, da se lahko program hitro »odpira«, saj prikazuje relativno malo podatkov.

Razlaga posameznih elementov jedilnika.

Posamezne dele jedilnika odpiramo s klikom na + pred posamezni del jedilnika

Klik na – pa posamezno vejo jedilnika zapira.

Desni klik na posamezni veji jedilnikaodpira možnosti, ki so na posameznem nivoju jedilnika na razpolago.

Datum jedilnikaTu se prikaže datum in vpisan seštevek vseh menijev tega dne.

Enote

Enoto v jedilniku predstavlja posamezna kuhinja. Na spodnji sliki je prikaz treh kuhinj za dan 15. 6. 2020.

Enota je izhodišče za knjiženje porabe.

Obroki

V programu kuhinja je prvih 5 obrokov »rezerviranih« za pet osnovnih obrokov. Za ostale obroke ali porabe, kot so: pogostitve, sheme šolskega sadja, razno… odpirajte obroke od številke 6 dalje.

Meniji

Meniji so poljubno nastavljivi. Pri povezavi z obračunom storitev imamo skupni šifrant. Pri menijih v povezavi z obračunom storitev je treba biti pozoren, da imamo v obračunu storitev največ toliko menijev, kot jih je v programu kuhinja. Drugače povedano, če imamo v obračunu storitev veganski meni, nimamo pa tega v kuhinji, se število obrokov ne bo pravilno prepisalo.

Nivo menija ponudi poleg števila menijev tudi podatke o predvideni nabavni ceni in prehranski vrednosti menija. Za prikaz teh podatkov morajo biti na osnovnih artiklih vpisani potrebni podatki, prav tako mora biti na jedeh vpisana receptura.

Jedi

Podobno kot pri menijih, tudi na nivoju jedi vidimo prehranske podatke in artikle, ki sestavljajo označeno jed.

Sestavine

Klik na sestavino v okviru jedi prikaže osnovne podatke, ki so vpisani na živilu

V tem prispevku