REK-O za detaširane zaposlene

Do 31.12.2022 velja, da se izplačila, ki se nanašajo na detaširane zaposlene, ločeno poročajo v obrazcu REK z vrsto dohodka 1091.

Za izplačila po 1.1.2023 to ne velja več – vsa izplačila (del za redno zaposlitev in del čas napotitve v tujino) se poročajo v enem REK obrazcu z vrsto dohodka 1001 - Plača.

Z verzijo SAOP iCentra 2022.17.004 oziroma novejšo, smo za lažji način priprave obračuna in poročanja podatkov v analitični del REK-O obrazca omogočili vnos obdobij dela v tujini v obračun oziroma v podatke zaposlenega (v šifrant).

Vnos obdobij dela v tujini v posamezen obračun plače

Obračun plače za detaširane zaposlene (tudi za tiste, ki so med mesecem večkrat napoteni) lahko za plače z   datumom izplačila po 1. 1. 2023   izvedete v enem obračunu, skupaj z ostalimi zaposlenimi. Na vnos obračunskih podatkov za zaposlenega je v ta namen dodan zavihek Obdobja dela v tujini (zavihek je viden samo za zaposlene s statusom Detaširani zaposleni).

 

Na ta zavihek vnesete obdobja, ko je bil zaposleni napoten na delo v tujino. Znotraj posameznega obračuna je omogočen vnos samo za datume znotraj meseca obračuna.

S klikom na Vnesi zapis se doda obdobja, ko je zaposleni delal v tujini. V primeru, da je bil v posameznem mesecu večkrat napoten, se vnese več zapisov.

Sklop M v analitičnem delu REK-O obrazca se bo pripravil ločeno, glede na te vnose.

Vnos obdobij dela v tujini v šifrant zaposlenih

Obdobja dela v tujini lahko vnašate tudi na zaposlenega. Na zavihek Datumi in dobe je dodan gumb .

Tu dostopate do iste preglednice, kot iz obračuna plač. Razlika je samo v tem, da lahko tu vnašate obdobja dela v tujini ne glede na mesec in leto obračuna (tudi npr. za naprej).


Obračun plače ter prikaz podatkov v M sklopu analitičnega REK-O obrazca

Podatke detaširanega zaposlenega, ne glede na to ali je bil med mesecem napoten enkrat ali večkrat,  vnesete v en obračun plač, skupaj z ostalimi zaposlenimi.  Postavk pri vnosu ni potrebno deliti po obdobjih.

Delitev postavk po obdobjih se izvede ob pripravi obrazca REK-O.

Ob kliku na  lahko preverite, kako so postavke razdeljene. Tako se bodo prenesle tudi na eDavke.

V tem prispevku