Samodejno dodajanje fascikla na potni nalog ter dodajanje dokumentov v fascikel


Z verzijo SAOP iCentra 2022.13.002 oziroma novejšo, smo na potni nalog omogočili dodajanje fasciklov ter posledično dodajanje dokumentov v fascikel potnega naloga. 


Funkcionalnost omogoča dodajanje več prilog na dokument ter hiter pregled vloženih prilog. Do sedaj (dokler ni bilo mogoče dodajanje fascikla na potni nalog), smo na potni nalog sicer dodali več prilog, vendar izbrali samo eno.


V Nastavitvah programa na zavihku Splošno je potrebno najprej določiti Vrsto fascikla.


 


Priporočamo, da se Vrsta fascikla doda tako, da se v Šifro in Naziv vpiše OPN.Potrdimo in izberemo.


Potni nalog


Na potni nalog je bila dodana pasica Fascikel.

Fascikel se samodejno odpre, ko na potni nalog vnesemo osnovne obvezne podatke in vnos potnega naloga potrdimo. Šifra fascikla: poleg šifre (OPN), ki smo jo določili v Nastavitvah programa, se avtomatsko doda še zaporedna številka fascikla od 00001 dalje.


Naziv fascikla: poleg naziva fascikla (OPN), ki smo ga določili v Nastavitvah programa, se avtomatsko doda še leto in številka potnega naloga.


Dodajanje dokumentov v fascikel


1. Dodajanje Predloge in Obračuna potnega naloga 


Če želimo v fascikel, odprt na potnem nalogu, dodati npr. Predlogo in/ali Obračun potnega naloga, to storimo tako, da se postavimo na potni nalog in kliknemo na  Izberemo Predlogo ali Obračun, kliknemo  . Odpre se preglednica z vzorci izpisov. Postavimo se na ustreznega ter ponovno kliknemo .Program javi, da so bili dokumenti shranjeni v eRegistrator. Dokument se shrani v eRegistrator zaposlenega in v odprt fascikel tega potnega naloga.


V primeru, da imamo v Nastavitvah programa Potni nalogi na zavihku Povezave označeno, da se dokumenti (priloge) shranijo tudi na stranko, se shranijo tako na stranko, ki jo imamo v potnem nalogu izbrano na zavihku Analitike in opombe, kot na zaposlenega in v fascikel potnega naloga.Dokumente v fasciklu vidimo s klikom na ikono  v pasici Fascikla.2. Dodajanje drugih prilog v fascikel


Poleg Predloge in Obračuna potnega naloga lahko v fascikel dodajamo tudi druge dokumente (npr. skenirana potrdila, ki so priloga potnega naloga).


Prilogo najprej dodamo v Priponko. Ker se priloga (dokument) doda na stranko, mora biti stranka izbrana na zavihku Analitike in opombe, sicer dodajanje priloge ni možno. Ko je priponka dodana, jo lahko s klikom na ikono  (v fascikel) dodamo v fascikel potnega naloga.Pri dodajanju se že ponudi fascikel tega potnega naloga. Potrdimo.S klikom na  na pasici fascikla tako vidimo vse dokumente, vložene v fascikel. 
Potnega naloga, ki ima v fasciklu dokumente, ni mogoče brisati. Program ob brisanju takega potnega naloga javi opozorilo. V primeru, da želite potni nalog vseeno brisati, morate v fasciklu najprej brisati dokumente.


Dokumenti v fasciklih v primeru elektronskega potrjevanja potnih nalogov


Če imamo urejeno elektronsko potrjevanje potnih nalogov, se v potrjevanje kot priloga potnemu nalogu prenašajo tudi vsi dokumenti, vloženi v fascikel. Potrjevalec ima tako ob potrditvi potnega naloga te dokumente na vpogled.
Ob kliku na gumb  lahko še dodajamo dokumente (dodatne priloge naloga) po postopku dodajanja dokumenta v eRegistrator (v fascikel potnega naloga). 

V tem prispevku