Delitev knjižbe (Ctrl + D)

Obdelava je namenjena zapiranju obveznosti, ki so nastale ob plačevanju s plačilnimi karticami. Pripomoček pa lahko uporabimo tudi pri knjiženju bančnega izpiska, če le-tega knjižimo ročno.

V prvem koraku, na podlagi specifikacije, ki smo jo prejeli od banke, v Posredno knjiženje poknjižimo skupni znesek obveznosti, ki so nastale pri plačevanju s karticami. Če pa knjižimo bančni izpisek, najprej poknjižimo skupni promet izpiska breme in dobro.Ko je vknjižba poknjižena, vnosno okno zapremo.Na vrstici, ki je tako pripravljena v posrednem knjiženju, uporabimo pripomoček za delitev knjižbe, ki ga odpremo s kombinacijo tipk CTRL + D (delitev knjižbe).

Postavke, ki jih zapiramo označujemo s preslednico Ko imamo vse postavke v izboru kliknemo na gumb Knjiži. Program nam bo v posredno knjiženje pripravil toliko vrstic, kolikor je bilo izbranih postavk.Po prenosu vknjižb v glavno knjigo z gumbom Knjiži se izbrane postavke zaprejo.

V tem prispevku